Idea

Druga edycja Forum Inspiracji odbyła się w czwartek 17 maja w The Heart Warsaw w Warszawie. Podczas konferencji analizowany był biznesowy wymiar Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 i możliwości włączenia się firm w Polsce w jej realizację.

Forum Inspiracji zorganizowane było w ramach Kampanii 17 Celów. Inicjatywa ta, prowadzona w szerokim partnerstwie firm i instytucji, ma za zadanie zachęcić polski biznes do zaangażowania się na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030. W roku 2018 prowadzona jest II edycja kampanii pod hasłem 2018: Nowe Idee, skupiająca się na wypracowywaniu konkretnych biznesowych pomysłów i narzędzi.

Diagnoza
Rady 17

Podczas Forum Inspiracji ogłoszona została pierwsza diagnoza Rady 17 wyznaczającą 6 kluczowych dla przedsiębiorstw w Polsce Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz priorytetowe kierunki biznesowe w ramach wybranych Celów. Wskazane przez Radę 17 Cele to: Cel 8, Cel 12, Cel 9, Cel 11, Cel 4 i Cel 5.

Rada 17 zarekomendowała te Cele, w których realizację powinny się zaangażować przedsiębiorstwa w Polsce, tak aby skutecznie odpowiedzieć na najbardziej palące potrzeby społeczne i środowiskowe przy jednoczesnym odpowiedzialnym rozwoju biznesowym. Wskazała obszary dające największe szanse na efekt synergii i przez to wytycza kierunki zrównoważonego rozwoju polskiego biznesu.

Rada 17 to powołana przy Kampanii 17 Celów grupa 17 ekspertów i ekspertek oraz kluczowych liderów opinii z różnych środowisk: nauki, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i biznesu. Posiadają oni kompetencje w różnorodnych obszarach, dzięki czemu mają możliwość kompleksowej analizy Agendy 2030.

Praktyczne rozwiązania

Zgodnie z hasłem przewodnim tegorocznej edycji kampanii 2018: Nowe Idee, spotkania na Forum Inspiracji poświęcone były wypracowywaniu pomysłów na konkretne działania firm na rzecz Agendy 2030.

Podczas sesji posterowej zaprezentowane zostało 9 innowacyjnych inicjatyw, w które polski biznes może się włączyć już dziś.

Swoje dobre praktyki w zakresie działań na rzecz Celów pokazało 8 firm i instytucji w ramach stolików eksperckich.

Na konferencji odbyły się też 3 warsztaty poświęcone praktycznym narzędziom dla firm podejmujących działania na rzecz Agendy 2030 w zakresie budowania strategii, przestrzegania standardów i mierzenia wpływu.

Agenda

Agenda
czwartek, 17 maja, The Heart Warsaw
09.00 – 09.30
09.30 – 10.00
Networking przy kawie
Otwarcie konferencji i przedstawienie Kampanii 17 Celów

 • Małgorzata Greszta, CSR Consulting
 • Marta Ostrowska-Chałupa, Departament Innowacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
10.00 – 11.00
Ogłoszenie pierwszej edycji diagnozy Rady 17 „Kluczowe Cele dla polskiego biznesu”
Wystąpienia ekspertów – członków Rady 17 prezentujące wybrane kluczowe Cele i kierunki działania dla biznesu w Polsce:

 • Wprowadzenie: dr hab., prof. ALK Bolesław Rok, Akademia Leona Koźmińskiego
 • Cel 8: dr hab., prof. UMK Arkadiusz Karwacki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Cel 11: dr Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju
 • Cel 4: Zbigniew Gajewski, Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy
 • Cel 9: Piotr Soroczyński, Krajowa Izba Gospodarcza
 • Cel 11: Kamil Wyszkowski, Global Compact Network Poland
 • Cel 5: Marzena Strzelczak, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
11.00 – 12.00
Agenda 2030 – kierunek innowacje
Wprowadzenie – Innowacyjne rozwiązania jako niezbędny element realizacji Agendy 2030 – Małgorzata Greszta, CSR Consulting

Sesja posterowa – Prezentacje wybranych nowych inicjatyw, w które biznes może się zaangażować

 • Koalicja 5 Frakcji: Opracowanie systemu etykiet na opakowania ułatwiających segregację
 • Koalicja Reconomy: Tydzień Gospodarki Obiegu Zamkniętego
 • Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań: Działaj z imPETem
 • CSR Consulting: It’s a mach! Współpraca biznes-NGO
 • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu: Re-Surowce
 • Cogito Tech: Zrównoważone miasta: technologia w służbie mieszkańcom
 • Politechnika Łódzka: Circular Fashion 2020 Commitment
 • Fundacja CSR Res Severa: Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”
 • Gerere Fun for Good: Freerice
12.00 – 12.30
Przerwa kawowa
12.30 – 13.30
Stoliki eksperckie – nowe wyzwania, nowe rozwiązania
Prezentacje dobrych praktyk firm, opartych na innowacyjnych modelach działania, dla wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju

 • Bank Zachodni WBK: Finansiaki czyli nowoczesna edukacja finansowa
 • Danone: Lemon Aid
 • Rekopol: Rozszerzona odpowiedzialność producenta
 • ZT Kruszwica: I Forum Biznes na rzecz Bioróżnorodności
 • Global Compact Network Poland: Program Zrównoważone Miasta
 • CSR Consulting: Praktyka międzynarodowa: Kobiety w biznesie – różnorodność w łańcuchu dostaw
 • Arcelor Mittal Poland: MaSzTALent! Akademia Talentów – nasz patent na międzypokoleniową współpracę
 • Social Wolves: Zwolnieni z teorii
14.00 – 15.00
Lunch
15.00 – 16.15
Sesje warsztatowe – 17 Celów w działaniach firm: praktyczne narzędzia

 • Uwzględnianie Agendy 2030 w strategii firmy, CSR Consulting
 • Standardy jako narzędzia wspierające realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, WWF Polska
 • Mierzenie wpływu jako istotny czynnik planowania działań biznesu, Centrum Wyzwań Społecznych UW
16.15 – 16.30
Kluczowe wnioski i podsumowanie konferencji

Partnerzy
i patroni

Partnerzy główni