Przewodnik Inspiracji

Przewodnik Inspiracji

„Przewodnik Inspiracji – pomysły na działania biznesu na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju” to publikacja podsumowująca Kampanię 17 Celów w 2018 roku. Przewodnik Inspiracji zawiera 33 pomysły na działania biznesu w Polsce na rzecz Celów...
Supplemental Nutrition Assistance Program

Supplemental Nutrition Assistance Program

Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) jest największym w USA programem pomocy żywieniowej zarządzanym przez Narodowy Departament Rolnictwa i Żywienia Stanów Zjednoczonych. Jego celem jest pomoc osobom mniej zamożnym w dostępie do dobrej jakości produktów i...