DOBRE PRAKTYKI

Bałtycka Odyseja (2020) – zwrócenie uwagi na problem śmieci na polskich plażach

Badanie potrzeb konsumentów w temacie odpadów jako punkt wyjścia do innowacji (metoda DT)

Wyzwanie

Żyjemy w czasach ogromnej nadprodukcji i stymulowanej konsumpcji, co przekłada się na ogromne poziomy generowania odpadów, które stają się rosnącym wyzwaniem zarówno w skali makro (państwa, gminy i samorządy, firmy), jak również mikro (rosnące koszty odbioru odpadów oraz wymogi odnośnie segregacji). Zgłębienie wyzwań w obszarze tego jak radzimy sobie z odpadami i nieużywanymi rzeczami w naszych domach jako punkt wyjścia do innowacji – to główna myśl przewodnia raportu.

Powiązane ze strategią firmy

Strategią firmy Next Good Thing jest promowanie i facylitowanie rozwiązań w modelu Gospodarki Obiegu Zamkniętego, oferta konsultingowa i warsztatowa adresuje niezbędną dla transformacji w kierunku GOZ konieczność szerszego spojrzenia na swoje pole oddziaływania biznesu oraz zachęca do spojrzenia na wyzwania (środowiskowe, biznesowe) jako na nowe możliwości. Wnioski z badań w formie wyzwań projektowych chcemy aby były bodźcem i inspirację do zdecydowanego działania firm w tym obszarze.

Opis dobrej praktyki

Bałtycka Odyseja to 500 km marsz po wybrzeżu, od Świnoujścia po Piaski na Mierzeni Wiślanej, połączony z akcją edukacyjną i sprzątaniem śmieci. Trasa podzielona została na dziesięć etapów i każdy realizowany był w wybrany weekend w miesiącu w 2020 r. Zebrane odpady zostały przeanalizowane przez ekologa Dominika Dobrowolskiego. Z uwagi na sytuację pandemiczną część aktywności edukacyjnych przeniesiona została do internetu (webinary, relacje online). Uzupełnieniem akcji była wystawa plenerowa „Skarby Bałtyckiej Odysei”, zawierająca artystyczne zdjęcia zebranych śmieci oraz informacje na temat zagrożenia plastikowymi odpadami. Akcja odbywała się we współpracy z samorządami. Przedsięwzięcie skierowane było do ogółu społeczeństwa i wzięli w nim udział pracownicy Credit Agricole oraz inni wolontariusze z Polski, łącznie około 1000 osób.

Efekty dobrej praktyki

Wyniki badań spotkały się z dużym zainteresowaniem, pobrało go w tygodniu poprzedzającym jego publikację ponad 50 osób. Stał się już inspiracją do rozwijania inicjatywy spółdzielczej w Poznaniu w modelu Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Cały proces badań stał się również bodźcem do bardziej odpowiedzialnych ekologicznie indywidualnych zachowań konsumenckich wśród osób zaangażowanych w jego tworzenie.

3. Dobre zdrowie i jakość życia
12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
14. Życie pod wodą
BRANŻA: Finansowa
ORGANIZACJA: Credit Agricole Bank Polska S.A. Next Good Thing
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY