DOBRE PRAKTYKI

Podpisanie Karty Różnorodnośći

Badanie potrzeb konsumentów w temacie odpadów jako punkt wyjścia do innowacji (metoda DT)

Wyzwanie

Żyjemy w czasach ogromnej nadprodukcji i stymulowanej konsumpcji, co przekłada się na ogromne poziomy generowania odpadów, które stają się rosnącym wyzwaniem zarówno w skali makro (państwa, gminy i samorządy, firmy), jak również mikro (rosnące koszty odbioru odpadów oraz wymogi odnośnie segregacji). Zgłębienie wyzwań w obszarze tego jak radzimy sobie z odpadami i nieużywanymi rzeczami w naszych domach jako punkt wyjścia do innowacji – to główna myśl przewodnia raportu.

Powiązane ze strategią firmy

Strategią firmy Next Good Thing jest promowanie i facylitowanie rozwiązań w modelu Gospodarki Obiegu Zamkniętego, oferta konsultingowa i warsztatowa adresuje niezbędną dla transformacji w kierunku GOZ konieczność szerszego spojrzenia na swoje pole oddziaływania biznesu oraz zachęca do spojrzenia na wyzwania (środowiskowe, biznesowe) jako na nowe możliwości. Wnioski z badań w formie wyzwań projektowych chcemy aby były bodźcem i inspirację do zdecydowanego działania firm w tym obszarze.

Opis dobrej praktyki

Kiedy w połowie tego roku BASF wprowadziła nowy globalny Kodeks Postępowania Compliance, firma zdecydowała się na mocne i proste nagłówki dla każdej z zasad i wartości regulowanych przez ten Kodeks. Jeden z nagłówków brzmi: „Traktujemy ludzi uczciwie i z szacunkiem”. Jako rozwinięcie powyższej zasady, za główny cel BASF stawia sobie promowanie sprzyjającego integracji środowiska, w którym mile widziana jest wszelka różnorodność. Powyższa zasada jest aktywnie promowana w organizacji, np. poprzez warsztaty i szkolenia pracowników w ramach programu Compliance. Pracownicy maja także zapewnione mechanizmy ochrony i niezwłocznej reakcji na nieprawidłowości poprzez możliwość anonimowego zgłoszenia wszelkich przejawów dyskryminacji w ramach Infolinii Compliance. W firmie został także zorganizowany Tydzień Otwartości, który promował kulturę otwartego feedbacku i otwartość na różnorodność.

Efekty dobrej praktyki

Wyniki badań spotkały się z dużym zainteresowaniem, pobrało go w tygodniu poprzedzającym jego publikację ponad 50 osób. Stał się już inspiracją do rozwijania inicjatywy spółdzielczej w Poznaniu w modelu Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Cały proces badań stał się również bodźcem do bardziej odpowiedzialnych ekologicznie indywidualnych zachowań konsumenckich wśród osób zaangażowanych w jego tworzenie.

5. Równość płci
10. Mniej nierówności
ORGANIZACJA: BASF Polska
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY