DOBRE PRAKTYKI

Wsparcie lokalnej społeczności w czasach pandemii

Badanie potrzeb konsumentów w temacie odpadów jako punkt wyjścia do innowacji (metoda DT)

Wyzwanie

Żyjemy w czasach ogromnej nadprodukcji i stymulowanej konsumpcji, co przekłada się na ogromne poziomy generowania odpadów, które stają się rosnącym wyzwaniem zarówno w skali makro (państwa, gminy i samorządy, firmy), jak również mikro (rosnące koszty odbioru odpadów oraz wymogi odnośnie segregacji). Zgłębienie wyzwań w obszarze tego jak radzimy sobie z odpadami i nieużywanymi rzeczami w naszych domach jako punkt wyjścia do innowacji – to główna myśl przewodnia raportu.

Powiązane ze strategią firmy

Strategią firmy Next Good Thing jest promowanie i facylitowanie rozwiązań w modelu Gospodarki Obiegu Zamkniętego, oferta konsultingowa i warsztatowa adresuje niezbędną dla transformacji w kierunku GOZ konieczność szerszego spojrzenia na swoje pole oddziaływania biznesu oraz zachęca do spojrzenia na wyzwania (środowiskowe, biznesowe) jako na nowe możliwości. Wnioski z badań w formie wyzwań projektowych chcemy aby były bodźcem i inspirację do zdecydowanego działania firm w tym obszarze.

Opis dobrej praktyki

Firma BASF wsparła finansowo Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy. To największa placówka ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku. Przekazana przez firmę kwota pomogła w zakupie ambulansu transportowego typu A, którego koszt to ok. 180 tys. zł. Niemal połowę tej sumy zapewniła firma BASF Polska. Dodatkowo, firma przekazała ponad 500 sztuk certyfikowanych kombinezonów ochronnych oraz okularów ochronnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy oraz dla lokalnych Służb Ratunkowych w Środzie Śląskiej.

Efekty dobrej praktyki

Wyniki badań spotkały się z dużym zainteresowaniem, pobrało go w tygodniu poprzedzającym jego publikację ponad 50 osób. Stał się już inspiracją do rozwijania inicjatywy spółdzielczej w Poznaniu w modelu Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Cały proces badań stał się również bodźcem do bardziej odpowiedzialnych ekologicznie indywidualnych zachowań konsumenckich wśród osób zaangażowanych w jego tworzenie.

3. Dobre zdrowie i jakość życia
BRANŻA: Chemiczna
ORGANIZACJA: BASF Polska
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY