DOBRE PRAKTYKI

Współpraca edukacyjna z uczelniami wyższymi oraz z Centrum Nauki Kopernik

Badanie potrzeb konsumentów w temacie odpadów jako punkt wyjścia do innowacji (metoda DT)

Wyzwanie

Żyjemy w czasach ogromnej nadprodukcji i stymulowanej konsumpcji, co przekłada się na ogromne poziomy generowania odpadów, które stają się rosnącym wyzwaniem zarówno w skali makro (państwa, gminy i samorządy, firmy), jak również mikro (rosnące koszty odbioru odpadów oraz wymogi odnośnie segregacji). Zgłębienie wyzwań w obszarze tego jak radzimy sobie z odpadami i nieużywanymi rzeczami w naszych domach jako punkt wyjścia do innowacji – to główna myśl przewodnia raportu.

Powiązane ze strategią firmy

Strategią firmy Next Good Thing jest promowanie i facylitowanie rozwiązań w modelu Gospodarki Obiegu Zamkniętego, oferta konsultingowa i warsztatowa adresuje niezbędną dla transformacji w kierunku GOZ konieczność szerszego spojrzenia na swoje pole oddziaływania biznesu oraz zachęca do spojrzenia na wyzwania (środowiskowe, biznesowe) jako na nowe możliwości. Wnioski z badań w formie wyzwań projektowych chcemy aby były bodźcem i inspirację do zdecydowanego działania firm w tym obszarze.

Opis dobrej praktyki

BASF Polska od 10 lat Wspołpracuje z CNK gdzie BASF Polska jest wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego. To wyjątkowe miejsce, gdzie dzieci, młodzież i dorośli są angażowani w odkrywanie tajników chemii. Uczniowie pod okiem kompetentnych opiekunów mogą tam samodzielnie wykonywać ciekawe doświadczenia chemiczne przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Współpracując z uczelniami wyższymi BASF stara się zainteresować młodych ludzi naukami ścisłymi, a szczególnie chemią. Prowadzimy wykłady, wspieramy liczne inicjatywy studenckie i bierzemy udział w spotkaniach organizowanych przez i dla studentów, z którymi dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem. Przykładem może być projekt „Zarządzanie Biznesem Technologicznym” realizowany z Politechniką Warszawską. To cykl wykładów prowadzonych przez przedstawicieli BASF na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej, który dostarcza wiedzy i informacji z różnych dziedzin, takich jak chemia przemysłowa, zarządzanie przedsiębiorstwem czy CSR.

Efekty dobrej praktyki

Wyniki badań spotkały się z dużym zainteresowaniem, pobrało go w tygodniu poprzedzającym jego publikację ponad 50 osób. Stał się już inspiracją do rozwijania inicjatywy spółdzielczej w Poznaniu w modelu Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Cały proces badań stał się również bodźcem do bardziej odpowiedzialnych ekologicznie indywidualnych zachowań konsumenckich wśród osób zaangażowanych w jego tworzenie.

4. Dobra jakość edukacji
8. Wzrost gospodarczy i godna praca
13. Działania w dziedzinie klimatu
BRANŻA: Chemiczna
ORGANIZACJA: BASF Polska
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY