Opis inicjatywy

Celem inicjatywy jest bezpłatne wsparcie strategiczne i marketingowe firm, które w wyniku pandemii nie mogły normalnie funkcjonować.

Program składa się z kilku etapów:

1. Sprawdzenie potencjalnego beneficjenta programu: rozmowa telefoniczna, podczas której sprawdzamy i oceniamy potencjał zgłaszającej się firmy.

2.Opracowanie BMC: Podczas spotkania pracujemy nad Business Model Canvas czyli uproszczonej wersji biznesplanu. Spotkanie trwa  5,5 godziny.

3. Szczegółowy briefing oraz podpisanie umowy: Na tym etapie dowiadujemy się o szczegółowych bieżących potrzebach beneficjenta, aby opracować plan pomocy i realizacji poszczególnych punktów tarczy.

4. Realizacja pomocy beneficjentom programu: Realizujemy kolejne działania na rzecz konkretnej firmy w zależności od naszych możliwości oraz od potrzeb firmy

5. Kontrola działań: na bieżąco sprawdzamy realizację punktów pomocy tarczy u poszczególnych beneficjentów.

6. Zakończenie 4-miesięcznego bezpłatnego okresu pomocy. Po tym czasie beneficjent ma możliwość przejścia na płatny okres, jeśli nie wypowie umowy.

Więcej o inicjatywie: 

 

Przejdź na stronę projektu Prawdziwa tarcza antykryzysowa.

Dlaczego to jest ważne?

W sytuacji związanej z pandemią firmy z różnych branż zostały pozbawione możliwości normalnego funkcjonowania lub mogły działać w bardzo ograniczonym zakresie. Zostały one postawione w trudnej sytuacji finansowej i kadrowej, gdyż dotychczasowy model biznesowy jest niewystarczający lub nieadekwatny do obecnej rzeczywistości rynkowej. W związku z tym te firmy potrzebują znaleźć nowy sposób działania lub nowych odbiorców produktów i usług, aby utrzymać płynność finansową i zachować miejsca pracy. Nasz projekt uwzględnia działania w obszarze strategicznym i marketingowy, czyli pomoże zredefiniować biznesplan i strategię marketingową. Dodatkowo pomagamy m.in. w zakresie relacji z pracownikami w okresie kryzysu i zdalne zarządzaniem zespołem oraz organizacja procesu sprzedaży bezpośredniej.

Kto i jak może się włączyć?

  • Każda firma, która istnieje dłużej niż 2 lata i chce pomagać.
  • Preferujemy firmy zajmujące się: strategią, sprzedażą, marketingiem
  • Ewentualnie mogą zgłosić się firmy chcące pomóc innym firmom z ich własnej eksperckiej branży (np: krawcowa pomoże innym krawcowym).  

Partnerzy

  • WEBimpuls
  • EAR Eksperymentalna Agencja Reklamowa
  • SBA Slow Business Academy
  • Konsultant Kariery Michał Stolarczyk

Kontakt

Bartłomiej Świstak Piotrowski

bartlomiej.piotrowski@gmail.com

503 48 50 70

Realizowane Cele

Kampania
17 Celów

Inicjatywa prowadzona jest w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.