Opis inicjatywy

Klub zaangażowanych firm i program edukacyjny w zakresie zrównoważonego łańcucha dostaw

Branie odpowiedzialności za cały łańcuch wartości przez firmy i zapewnianie na każdym jego etapie odpowiednich standardów społecznych i środowiskowych to obecnie rosnące wyzwanie dla wielu przedsiębiorstw na świecie. Polskie firmy nie mają dziś skąd czerpać wiedzy na temat zarządzania zrównoważonym łańcuchem dostaw, w tym jak zarządzać ryzykiem etycznym czy jak dobierać wskaźniki i mierzyć wpływ społeczny i środowiskowy. Na świecie istnieje już wiele różnych narzędzi i systemów. Pytanie z których z nich skorzystać i jak stworzyć efektywną strategię zarządzania łańcuchem dostaw swojej firmy. Istnieje duża potrzeba stworzenia w Polsce przestrzeni, w której przedsiębiorstwa będą mogły uczyć się o tym jak skutecznie i efektywnie budować zrównoważone łańcuchy dostaw oraz wymieniać swoimi doświadczeniami w tym zakresie.

Program Zrównoważony Łańcuch Dostaw w Praktyce będzie miał formułę klubu zaangażowanych firm.
Będą one nie tylko uczyć się i wymieniać doświadczeniami, ale też stale podnosić standardy zarządzania zrównoważonym łańcuchem dostaw i wzajemnie motywować się do wdrażania kolejnych rozwiązań. Dlatego ważne dla każdej firmy uczestniczącej w programie będzie narzędzie do określania poziomu zaawansowania w zakresie realizacji standardów ZŁD oraz stawiania odpowiednich i dopasowanych do poziomu rozwoju zobowiązań do realizacji w kolejnym roku.
Wsparciem w osiągnięciu założonych celów będzie cykl warsztatów i szereg materiałów na temat szczegółowych zagadnień z zakresu budowania ZŁD, w tym np. narzędzi identyfikowania i zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw, kryteriów CSR w praktykach zakupowych czy mechanizmów kontroli dostawców.
Program będzie również platformą łączącą przedstawicieli firm ze środowiskiem ekspertów i badaczy specjalizujących się w zagadnieniach społecznych i środowiskowych, istotnych z punktu widzenia zarządzania łańcuchami dostaw.
Będzie też wspierać ewaluację postępów zaangażowanych firm i promować ich dobre praktyki, motywując tym kolejne firmy do działania.

Kto może
się włączyć?

  • Firmy chcące nauczyć się jak wdrażać odpowiedzialne rozwiązania i narzędzia w swoje praktyki zakupowe i relacje biznesowe
  • Firmy wdrażające z powodzeniem ZŁD, chcące dzielić się doświadczeniem i dobrymi praktykami oraz rozwijać swoje działania i kompetencje w tym obszarze

Partnerzy

Inicjatorem programu Zrównoważony Łańcuch Dostaw w Praktyce jest CSR Consulting.

Kontakt

Małgorzata Greszta, CSR Consulting, malgorzata.greszta@csr-consulting.pl