DZIEWCZYNY Z POTENCJAŁEM

Dziewczynki od najmłodszych lat są konfrontowane z wzorcami, które osłabiają ich naturalną moc, sprawczość i poczucie własnej wartości. W konsekwencji, kobiety rezygnują ze swoich pragnień i znikają z przestrzeni publicznej. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek została powołana przez kobiety, matki córek i synów. Celem fundacji jest: wzmacnianie w dziewczynkach wiary we własne siły, pomaganie im w rozwoju umiejętności z różnorodnych obszarów życia, wspieranie ich w dążeniu do spełniania swoich potrzeb i marzeń, kształtowanie wokół nich środowiska wolnego od ograniczających stereotypów.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez wydawanie drukowanego dwumiesięcznika „KOSMOS. Magazyn dla wszystkich dziewczyn (i reszty świata), a także przez organizowanie warsztatów skierowanych do dzieci i rodziców. Będziemy także zabierać głos w sprawie dziewczyńskości i dorastania dziewczynek w debatach publicznych. Magazyn skierowany jest do dziewczynek w wieku 7-11 lat. Pismo zawierać będzie m.in.: reportaże o inspirujących dziewczynkach i kobietach, wywiady, eksperymenty naukowe w atrakcyjnej formie, dobrą literaturę, opowieści o ciele, emocjach, przyrodzie i matematyce, narzędzia do rozumienia takich zagadnień jak państwo, konstytucja, prawa człowieka, ekologia czy uchodźcy, a także dział „zrób to sama” oraz niebanalne kolorowanki, gry i zabawy. Całość wydawana będzie z wielką dbałością o stronę graficzną i na papierze dobrej jakości. Pierwszy numer ukaże się jesienią 2017.

Obecnie przygotowujemy warsztaty dla dzieci z klas 1-3 i dziewczynek z domów dziecka. Warsztaty mają wzmacniać poczucie własnej wartości dzieci, zaufanie do siebie i swoich kompetencji a także uodparniać je na ograniczające dzieci stereotypy.

Fundacja była partnerem wydarzenia „Dziew/czyny – jak wychowywać dziewczynki i kształtować ambicje młodych kobiet” organizowanego przez Ambasadę Szwecji i Instytut Spraw Publicznych. Będziemy brać udział w tegorocznym Kongresie Kobiet w debacie „Dlaczego marnujemy talenty dziewcząt i kobiet w dziedzinie nauk ścisłych”.

REZULTATY I EFEKTY

Wierzymy, że wzmacniając dziewczynki możemy przyczynić się do zwiększenia obecności kobiet w przestrzeni publicznej i do wzmocnienia ich głosu. Wierzymy, że będzie im łatwiej przeciwstawiać się przemocy i wspierać siebie nawzajem. Pracując jednocześnie z dziewczynkami i chłopcami damy dzieciom szansę na podważanie ograniczających obie płcie stereotypów i budowanie szacunku do siebie samego i do innych. Działania fundacji są synergiczne. Tematy poruszane na łamach magazynu będą miały swoje wersje dla dorosłych, publikowane na stronie fundacji. Dzięki temu rodzice i opiekunowie będą mogli wzmacniać swoje dzieci w poczuciu własnej wartości i odpowiadać na ich zainteresowania. Każde z działań fundacji będzie realizowane w partnerstwie z organizacjami i firmami, które mogą zapewnić ich finansowanie lub dotarcie do grupy beneficjentów fundacji.

ZAPROSZENIE DLA BIZNESU

Zapraszamy przedstawicieli biznesu do:

  • bycia parterem rozdziału magazynu KOSMOS
  • bycia partnerem całego magazynu
  • ufundowania prenumeraty magazynu dla świetlic wiejskich, świetlic środowiskowych i domów dziecka
  • współpracy przy organizacji warsztatów i wydarzeń edukacyjnych dla dzieci swoich pracowników
  • finansowania warsztatów dla dzieci z klas 1-3 i dzieci z domów dziecka

 

Wróć