Polska Koalicja ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego (PKZOP)

Polska Koalicja ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego (PKZOP)

Polska Koalicja ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego (PKZOP) jest niezależną koalicją, działających na polskim rynku firm z branży spożywczej, sieci handlowych oraz z sektora detergentów, a także przedstawicieli jednostek certyfikujących i organizacji pozarządowych.

Forum Zrównoważonych Opakowań

Forum Zrównoważonych Opakowań

Konferencja główna Centrum Zrównoważonych Opakowań, której celem jest budowanie wiedzy w zakresie zrównoważonych opakowań, wymiana doświadczeń i najlepszych dobrych praktyk firm w tym obszarze.

SENS – Uproszczony System Znakowania Wartością Odżywczą

SENS – Uproszczony System Znakowania Wartością Odżywczą

Polska jest pierwszym krajem, w którym jesienią 2017 roku Grupa Carrefour wprowadziła SENS, czyli Uproszczony System Znakowania Wartością Odżywczą (z fr. Système d’Étiquetage Nutritionnel Simplifié). SENS wspiera klientów w dokonywaniu właściwych wyborów, dostarczając im informacji o wartościach odżywczych artykułów spożywczych i zalecanej częstotliwości ich spożywania.