Analiza cyklu życia produktu (LCA)

Analiza cyklu życia produktu (LCA)

Aby adekwatnie odpowiedzieć na potrzebę, firma przeprowadziła dwukrotne (w 2007 i 2015 r.) badanie dot. oceny branżowej swojego podstawowego produktu – spodni dżinsowych. Z analizy wynika, że jedna para powoduje zużycie 3 781 litrów wody w pełnym cyklu życia spodni.