Kiedy w połowie tego roku BASF wprowadziła nowy globalny Kodeks Postępowania Compliance, firma zdecydowała się na mocne i proste nagłówki dla każdej z zasad i wartości regulowanych przez ten Kodeks. Jeden z nagłówków brzmi: „Traktujemy ludzi uczciwie i z szacunkiem”. Jako rozwinięcie powyższej zasady, za główny cel BASF stawia sobie promowanie sprzyjającego integracji środowiska, w którym mile widziana jest wszelka różnorodność. Powyższa zasada jest aktywnie promowana w organizacji, np. poprzez warsztaty i szkolenia pracowników w ramach programu Compliance. Pracownicy maja także zapewnione mechanizmy ochrony i niezwłocznej reakcji na nieprawidłowości poprzez możliwość anonimowego zgłoszenia wszelkich przejawów dyskryminacji w ramach Infolinii Compliance. W firmie został także zorganizowany Tydzień Otwartości, który promował kulturę otwartego feedbacku i otwartość na różnorodność.

Wróć