Speak Up to inicjatywa Grupy Carlsberg zachęcająca pracowników do mówienia o wszelkich sytuacjach, w których „czują się źle”. Zdarzenia, które mogą budzić obawy związane z naruszeniem zasad etyki biznesowej i wartościami Grupy Carlsberg, są opisane w Kodeksie Etyki i Postępowania Grupy Carlsberg, Polityce Przeciwdziałania Korupcji i Łapownictwu, Polityce Praw Człowieka i Praw Pracowniczych.

Pracownicy, którzy zgłaszają naruszenia, podlegają szczególnej ochronie przed jakimikolwiek działaniami odwetowymi i możliwymi nieprzyjemnościami. Wszelkie zgłoszenia są wyjaśniane zgodnie z określoną procedurą, a kiedy jest to niezbędne, podejmowane są działania naprawcze w celu zapewnienia pełnej zgodności z zasadami etyki biznesowej.

  1. Wyzwanie

Carlsberg Polska zatrudnia ok. 1300 pracowników, prowadząc działalność w Brzesku – Browar Okocim, w Sierpcu – Browar Kasztelan, w Szczecinie – Browar Bosman i w Warszawie – biuro zarządu. Dla firmy w całej Polsce pracują też przedstawiciele handlowi i logistycy. Struktura firmy jest więc złożona i wielopoziomowa. Aby zapewnić wszystkim pracownikom równy dostęp do informacji i zadbać o ich bezpieczeństwo i komfort pracy, trzeba korzystać z różnych kanałów i narzędzi komunikacji, a także dokumentów, które będą dla wszystkich zrozumiałe i jednakowo dostępne. Kodeks stanowi drogowskaz dla wszystkich pracowników, w jaki sposób prowadzić nasze działania biznesowe w sposób zrównoważony, tj. by były jednocześnie zgodne z prawem, etyczne i odpowiedzialne. Speak Up jest istotnym elementem Kodeksu. Dzięki niemu, pracownicy mogą anonimowo zgłaszać nieprawidłowości a organizacja analizuje zgłoszenie i wyciąga wnioski na przyszłość, rekomendując ewentualne działania korygujące.

  1. Opis praktyki

System SPEAK UP służący zgłaszaniu naruszeń ma na celu zachęcanie pracowników do informowania
o wszelkich zachowaniach, które nie są zgodne z zasadami etycznymi i wartościami Grupy Carlsberg. Firma zachęca pracowników do zgłaszania każdego przypadku naruszenia prawa, przepisów lub polityk wewnętrznych Carlsberg Polska. Naruszenia można zgłaszać do swojego przełożonego, przedstawiciela działu HR, radcy prawnego z zewnętrznej kancelarii prawnej, kontaktując się z Rzecznikiem Etyki lub składając zgłoszenie anonimowo przez system Speak Up. Jasne i czytelne zasady systemu Speak Up dają pracownikom poczucie bezpieczeństwa i są drogowskazem, jak postępować w sytuacjach, co do których mają wątpliwości, czy są etyczne. Firma stara się, aby pracownicy mieli komfort rozmawiania o problemach i aby zawsze otrzymywali adekwatną pomoc.

W ramach Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości Speak Up wszelkie naruszenia można zgłaszać w swoim własnym języku, całodobowo, włączając soboty, niedziele i święta. Zarządzany jest on przez niezależną stronę trzecią, co pozwala na zapewnienie anonimowości, jeżeli jest to wymagane. Dodatkowo, dzwoniąc na linię Speak Up, pracownicy mogą anonimowo wyrazić swoje obawy związane z podejrzeniem o nieprzestrzeganie Kodeksu Etyki i Postępowania.

3. Efekty

Kodeks Etyki i Postępowania wraz z informacją o systemie Speak Up jest przekazywany nowym pracownikom, pracownikom kontraktowym i dyrektorom wszelkich podmiotów w obrębie Carlsberg Polska przy rozpoczęciu przez nich pracy w spółce. Każda z nowo zatrudnionych osób musi potwierdzić, że otrzymała, przeczytała i zrozumiała Kodeks, a także że zobowiązuje się do stosowania jego zapisów. Prowadzone są też szkolenia on line z różnych obszarów etyki adresowane do wybranych grup pracowników we wszystkich lokalizacjach. O Speak Up przypominają też plakaty wiszące we wszystkich lokalizacjach oraz okazjonalne artykuły w gazetce wewnętrznej „Carlsbergowo To&Owo”, kierowane do wszystkich pracowników w organizacji.

W każdej sprawie zgłoszonej poprzez Speak Up jest prowadzone postępowanie wyjaśniające zgodnie z globalnym podręcznikiem Grupy Carlsberg dotyczącym postępowań w sprawach nieprawidłowości i podejmowane ewentualne działania korygujące.

Wróć