Opis inicjatywy

Akademia BIZnES Class to program, który ma na celu wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w wypracowaniu innowacyjnych, wysokiej jakości produktów lub usług

Akademia BIZnES Class to projekt mentorsko-szkoleniowy. Podmioty o uzupełniających się kompetencjach, postanowiły podzielić się swoim doświadczeniem z przedsiębiorstwami społecznymi by wzmocnić ich przedsiębiorczość i innowacyjność. Podmioty ekonomii społecznej zakwalifikowane do Akademii BIZnES Class na początku programu przedstawią projekty swoich produktów. Następnie rozpocznie się dwutorowy proces – z jednej strony toczyć się będzie cykl szkoleń z różnych aspektów prowadzenia przedsiębiorstwa, z drugiej – mentorzy biznesowi wraz z mentorami designu dopracują produkty w trybie indywidualnych prac z przedsiębiorcami. W ten sposób, łącząc różnorodne usługi doradcze, partnerzy programu zmaksymalizują szansę na sukces każdego podmiotu biorącego udział w Akademii. Na zakończenie programu jego absolwenci jeszcze raz zaprezentują przygotowane przez siebie produkty. Najlepsi otrzymają od biznesowych partnerów programu trzy granty po 5000 zł.

Przejdź na stronę projektu Akademia BIZnES Class

Dlaczego to jest ważne?

Akademia BIZnES Class odpowiada przede wszystkim na potrzebę poprawy kompetencji rynkowych podmiotów ekonomii społecznej poprzez wsparcie doradcze i szkoleniowe oraz działania ukierunkowane na rozwój i wzmacnianie pozycji rynkowej.

Systematyczna działalność edukacyjna w celu zwiększania świadomości ekologicznej Polaków jest jednym z kluczowych elementów skutecznej walki o poprawę jakości powietrza w Polsce. Społeczeństwo świadome źródeł powstawania smogu to szansa na zbudowanie lepszej przyszłości.

Program Biznes kontra smog podnosi świadomość społeczeństwa w obszarze zanieczyszczenia powietrza, kształtuje postawy ekologiczne, a co za tym idzie przyczynia się do poprawy jakości powietrza i życia. Uczymy dzieci by dalej dbały o dobre nawyki w swoim otoczeniu.

Łącznie, w dwóch edycjach, udało się osiągnąć następujące wyniki:

 • 28 000 dzieci uczestniczących
 • 530 wolontariuszy
 • 1150 warsztatów
 • 100 miejscowości

Kto i jak może się włączyć?

Do organizowanego na Dolnym Śląsku projektu Akademia BIZnES Class mogą dołączyć:

 • Przedsiębiorstwa mające siedzibę we Wrocławiu, które są zainteresowane wolontariatem pracowniczym w zakresie mentoringu biznesowego
 • Podmioty ekonomii społecznej z Dolnego Śląska, które są zainteresowane otrzymaniem wsparcia od Akademii

Istnieje możliwość wdrożenia projektu podobnego do Akademii BIZnES Class w innych miejscach w Polsce.

Partnerzy

 • Fundacja Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu
 • Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 • UBS
 • Objectivity
 • softserve
 • Browar Stu Mostów

PwC

Kontakt

Anna Mokrzecka-Bogucka
koordynator ds. ekonomii społecznej
a.mokrzecka-bogucka@dops.wroc.pl

tel. 500 156 050

Realizowane Cele

Kampania
17 Celów

Inicjatywa prowadzona jest w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.