Prezentacje
z konferencji

Otwarcie konferencji

Najważniejsze inicjatywy na rzecz Celów, w które biznes może się włączyć – sesja plakatowa

Warsztaty

Gorące tematy
dla biznesu

Podczas Forum Inspiracji zaprezentowano najnowszą publikację Kampanii 17 Celów pt. Gorące tematy dla biznesu w Polsce w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.Tematy wyznaczyła powołana przy Kampanii Rada 17. To grono ekspertów i ekspertek z różnych środowisk: nauki, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i biznesu.

Zdjęcia, relacja

Partnerzy

Partnerzy główni