Opis inicjatywy

Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego Reconomy jest zrzeszeniem firm i instytucji zaangażowanych w promocję idei zrównoważonej gospodarki i wdrażania zasad obiegu zamkniętego na każdym etapie prowadzenia działalności.

W ramach swojej aktywności Koalicja Reconomy inspiruje biznes do podejmowania innowacyjnych działań zbliżających Polskę do modelu gospodarki obiegu zamkniętego. Wśród działań Koalicji znalazły się m.in: tworzenie publikacji i opracowań eksperckich na temat gospodarki obiegu zamkniętego, upowszechnianie i pokazywanie opłacalności dobrych praktyk i modeli biznesowych GOZ, stworzenie  polskiej bazy wiedzy o gospodarce obiegu zamkniętego i organizacja Tygodnia Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Kto i jak może się włączyć?

  • Firmy i instytucje, które chciałyby wdrażać innowacyjne modele biznesowe Gospodarki Obiegu Zamkniętego i szukają wiedzy i inspiracji
  • Firmy i instytucje, które działają już w obszarze gospodarki cyrkularnej i chcą wymieniać się know-how i budować trwałe partnerstwa z innymi podmiotami

Partnerzy

Koalicję Reconomy zawiązały: CSR Consulting, Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego, Instytut Innowacyjna Gospodarka, Dekoeko, Stena Recycyling, How To Wear Fair.

Kontakt

Artur Wieczorek, CSR Consulting, artur.wieczorek@csr-consulting.pl