Opis inicjatywy

Ideą projektu jest angażowanie pracodawców w tworzenie i wdrażanie rozwiązań z zakresu work & family balance (równowagi między rodzicielstwem a pracą) oraz stworzenie koalicji firm – pracodawców wspierających rodziców.

Celem projektu jest wprowadzenie konkretnych, systemowych rozwiązań w firmach oraz promowanie dobrych praktyk i tych firm, które odpowiadają na wyzwania współczesnego rodzicielstwa, wspierając swoich pracowników w łączeniu ról zawodowych i rodzinnych.

Projekt zakłada stworzenie platformy wiedzy, narzędzi i  i dobrych praktyk, z których skorzystać będą mogli pracodawcy (w szczególności z sektora dużych i średnich przedsiębiorstw), a także pracownicy będący rodzicami oraz Ci, którzy już na początku swojej drogi zawodowej szukają pracodawcy, który pozwoli im zarówno na rozwój zawodowy, jak i założenie rodziny, bez narażania któregokolwiek z tych obszarów.

Lider projektu – Fundacja “Rodzic w mieście” wraz z Partnerami przygotuje pakiet wiedzy, dobrych praktyk oraz konkretnych narzędzi, którymi posłużyć się będą mogli pracodawcy chcący wdrożyć w swoich firmach rozwiązania work & family balance. Platforma będzie również dostarczała wiedzy pracownikom – rodzicom oraz wszystkim tym, którzy już na początku swojej kariery zawodowej poszukują pracodawcy, którzy wesprze ich w rozwoju zawodowych i rodzinnych. Powstanie swoista baza pracodawców, którzy wspierają swoich pracowników w łączenie wyzwań zawodowych i rodzicielskich na różnych etapach życia.

Dlaczego
to jest ważne?

Spadający od lat współczynnik urodzeń rodzi wiele wyzwań społecznych, gospodarczych, a także tych związanych z poszukiwaniem odpowiednio wykształconych pracowników. Badania wskazują, że w Polsce, z roku na rok kobiety później decydują się na założenie rodziny. Wynika to z wielu czynników, ale jednym z nich jest niemożliwość pogodzenia obowiązków macierzyńskich z ambicjami zawodowymi. Kobiety w związku z “widmem” macierzyństwa są dyskryminowane przy zatrudnieniu i awansowaniu. Kobieta, która przechodzi na urlop macierzyński wykluczana jest z rocznych ocen, a co za tym idzie premii finansowych czy awansu. Cierpi na tym jej wynagrodzenie, doświadczenie zawodowe i rozwój. W wyjątkowo nieprzyjaznych środowiskach pracy kobiecie utrudniany jest powrót na dotychczasowe stanowisko. Ograniczony dostęp do publicznej opieki dla dzieci, nieprzyjazny rodzicom harmonogram prac placówek powoduje, że rodzice często muszą brak pojedyncze dni urlopu, co w rzeczywistości przekłada się na jeszcze większe komplikacje związane z godzeniem opieki i pracą zawodową. To kobiety w większości przypadków biorą na siebie odpowiedzialność opiekowania się dzieckiem, również w czasie choroby.

Kto może się włączyć?

  • Partnerzy – firmy, które posiadają wdrożone rozwiązania z zakresu work&family balance i chcą pełnić rolę liderów – brać czynny udział w tworzeniu narzędzi oraz podzielić się wdrożonymi w swoich przedsiębiorstwach rozwiązaniami;
  • Firmy, które są zainteresowane wdrożeniem rozwiązań z zakresu work&family balance i mają gotowość w przedsiębiorstwie na wdrożenie konkretnych rozwiązań dopasowanych do ich potrzeb i możliwości.
  • Ambasadorzy – instytucje, media, osoby prywatne które chcą promować dobre praktyki wspierania pracowników przez pracodawców.

Partnerzy

Liderem inicjatywy jest Fundacja Rodzic w Mieście.
Firmy i instytucje są zachęcane do dołączenia!

Kontakt

kontakt@rodzicwmiescie.pl

Realizowane Cele

Kampania
17 Celów

Inicjatywa prowadzona jest w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.