Wszystkie ręce na pokład!

Włącz się

Realizacja Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 jest niemożliwa bez aktywnego zaangażowania się firm. Dlatego powstał już szereg inicjatyw biznesowych na rzecz wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Włącz się i zostań częścią zmiany!

Incjatywą łączącą firmy i instytucje zaangażowane w realizację Agendy 2030 w Polsce jest Kampania 17 Celów.  Dodatkowo, powoływane są kolejne inicjatywny i programy na rzecz konkretnych Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Znajdź inicjatywę najlepiej odpowiadającą specyfice Twojego biznesu i zostań częścią zmiany!

Nasze inicjatywy

Jesteśmy liderem szeregu inicjatyw i programów na rzecz wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Znajdź inicjatywę najlepiej odpowiadającą specyfice Twojego biznesu, dołącz i zostań częścią zmiany!

    1

Kampania

17 Celów

Kampania 17 Celów na rzecz włączenia polskiego biznesu w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ tworzona jest przez szerokie grono firm i instytucji eksperckich. Jej celem jest pogłębianie wiedzy na temat Agendy 2030, inspirowanie przedsiębiorstw do działania i inicjowanie konkretnych programów dla biznesu.

W 2018 roku prowadzona jest II edycja kampanii, pod hasłem 2018: Nowe Idee. Podczas cyklu warsztatów regionalnych Laboratorium 17 Celów oraz Forum Inspiracji w Warszawie, wypracowane zostaną pomysły na działania firm w zakresie kluczowych Celów w Polsce.

Akademia 17 Celów

Kompleksowe szkolenie o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla firm, które chcą włączyć je do swojej strategii.

dodaj do kalendarza
    1

CSR Consulting

CSR Consulting specjalizuje się w strategicznym doradztwie w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Od 12 lat wspiera największe firmy w Polsce w budowaniu pozycji lidera CSR i inspiruje do wdrażania odpowiedzialnych rozwiązań. Najnowsze projekty firmy, takie jak Kampania 17 Celów, GOZ w Praktyce czy Koalicja 5 Frakcji prowadzone są w szerokim partnerstwie; dzięki nim na polskim rynku pojawiają się nowe koncepcje i rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju.