Kampania
17 Celów
mobilizuje polski biznes

Kampania 17 Celów mobilizuje polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030.

Kampania prowadzona jest w szerokim partnerstwie firm i instytucji i jest przykładem jak w praktyce może wyglądać międzysektorowa współpraca na rzecz Agendy 2030. Portal Kampanii stanowi centrum wiedzy online o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla polskiego biznesu.

Każda firma, która chce działać na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Można się włączyć poprzez:

firm zaangażowanych
w realizcję Agendy 2030 w Polsce
– to misja Kampanii 17 Celów.

inicjatyw, które chcemy mieć
pod parasolem Kampanii

firm już działa z nami

inicjatyw już jest
pod naszym parasolem

Myśl przewodnia
Kampanii 2022: Partnerstwa Przyszłości

W 2022 roku trwa VI edycja Kampanii 17 Celów. Hasłem przewodnim są: Partnerstwa Przyszłości. Kampania postawiła sobie za cel zmobilizowanie firm i organizacji do podejmowania wspólnych działań na rzecz realizacji Agendy 2030.

ŚCIEŻKI EDUKACYJNE oraz ZAKŁADKI BRANŻOWE na portalu, pozwolą firmom na identyfikacje i podjęcie ambitnych działań.

Kampania edukacyjna – DOBRE CELE, zwiększy wśród konsumentów rozpoznawalność i zrozumienie Celów Zrównoważonego Rozwoju

17 CELÓW W TRASIE – 5 wydarzeń w różnych miastach w Polsce promujące Agendę 2030 i jej wyzwania

Działania w tym roku

Loading...

  Zobacz naszą
  historię

  Pierwsza edycja Kampanii w 2017 roku nosiła nazwę Kampania 17/17: SDGs w Praktyce. Była ona pierwszą kampanią B2B dotyczącą Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i wprowadzała ten temat do świadomości polskiego biznesu.

  PARTNERSTWA
  PRZYSZŁOŚCI

  ZRÓWNOWAŻONA
  KONSUMPCJA I 
  PRODUKCJA

  2020

  MOBILIZACJA

  AMBITNE
  DZIAŁANIA

  Poznaj naszych
  partnerów

  Nasi partnerzy to firmy, liderzy zrównoważonego rozwoju oraz organizacje, które mogą pochwalić się działaniami na rzecz realizacji 17 Celów.

  Inicjator

  Inicjator

  Inicjator

  Inicjator

   

  Patron honorowy

  Patron honorowy

  Patron honorowy

  Patron honorowy

   

  Partnerzy główni

  Partnerzy główni

  Partnerzy główni

  Partnerzy główni

   

  Partnerzy merytoryczni

  Partnerzy merytoryczni

  Partnerzy merytoryczni

  Partnerzy merytoryczni

   

  Partnerzy merytoryczni

  Partnerzy samorządowi

  Partnerzy merytoryczni

  Partnerzy samorządowi