Kampania
17 Celów

Kampania 17 Celów mobilizuje polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030.

Kampania prowadzona jest w szerokim partnerstwie firm i instytucji i jest przykładem jak praktyce może wyglądać międzysektorowa współpraca na rzecz Agendy 2030. Portal Kampanii stanowi centrum wiedzy online o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla polskiego biznesu.

firm zaangażowanych w realizację Agendy 2030 w Polsce - to misja Kampanii 17 Celów

W 2020 roku odbywa się już IV edycja Kampanii, pod hasłem 2020: Mobilizacja. Jej celem jest mobilizacja: ludzi, technologii i partnerstw na rzecz Agendy 2030. W ramach Kampanii zostanie wydany przewodnik budowania partnerstw z przykładami najlepszych praktyk. Opublikowane będą też pierwsze wyniki Barometru Wpływu mierzącego wpływu firm na realizację Agendy 2030 w Polsce. Analiza wspólnych wyników polskiego biznesu pozwoli zbadać postęp we wdrażaniu priorytetowych Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce oraz wskazać obszary wymagające podjęcia działań przez przedsiębiorstwa.

Barometr Wpływu został stworzony podczas III edycji Kampanii prowadzonej w 2019 roku pod hasłem 2019: Wspólne Działania. To pionierskie polskim rynku narzędzie do mierzenia wkładu biznesu na realizację Agendy 2030, stworzone we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym. Składa się z 30 wskaźników dla 6 kluczowych dla polskiego biznesu Celów Zrównoważonego Rozwoju. Skorzystać z niego może bezpłatnie każda firma. W ramach Kampanii w 2019 roku zawiązały się też nowe partnerstwa na rzecz Agendy, takie jak Polski Pakt na rzecz zrównoważonego korzystania z tworzyw sztucznych czy Koalicja na rzecz zrównoważonego oleju palmowego, a firmy były zachęcane do realizacji jak największej liczby pomysłów i inicjatyw na rzecz Agendy 2030.

Pomysły na działania firm zostały wypracowane w poprzedniej edycji Kampanii 2018: Nowe Idee w 2018 roku. Powstały podczas konferencji Forum Inspiracji w Warszawie oraz cyklu warsztatów tematycznych Laboratorium 17 Celów. Kluczowe dla polskiego biznesu Cele Zrównoważonego Rozwoju, do których realizacji przyczyniają się pomysły, wyznaczyła Rada 17 – grono ekspertek i ekspertek różnych środowisk. Wszystkie pomysły zostały zebrane w publikacji Przewodnik Inspiracji. Niektóre z nich są już realizowane, a niektóre wciąż czekają na swojego lidera. Włącz się!

Pierwsza edycja Kampanii w 2017 roku nosiła nazwę Kampania 17/17: SDGs w Praktyce. Była ona pierwszą kampanią B2B dotyczącą Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i wprowadzała ten temat do świadomości polskiego biznesu.

Myśli przewodnie
kampanii

LUDZIE

Mobilizujemy pracowników i kadrę kierowniczą: pokazujemy w jaki sposób firmy mogą zmieniać swoje strategie odpowiadając na obecne wyzwania

TECHNOLOGIE

Pokazujemy jak wykorzystanie technologii w różnych aspektach działań może przyspieszyć realizację Agendy 2030

NOWE PARTNERSTWA

Mobilizujemy naszą kreatywność, tworzymy nowe, innowacyjne rozwiązania oraz dzielimy się doświadczeniami jak budować partnerstwa 

Wideo

Rada 17

Przy Kampanii 17 Celów została powołana Rada 17. To grupa 17 ekspertów i ekspertek oraz kluczowych liderów opinii z różnych środowisk: nauki, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i biznesu. Posiadają kompetencje w różnorodnych obszarach, dzięki czemu mają możliwość kompleksowej analizy Agendy 2030.

Rada 17 wypracowała w 2018 roku diagnozę, która określa 6 kluczowych dla przedsiębiorstw w Polsce Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz wyznacza priorytetowe kierunki biznesowe w ramach wybranych Celów. W roku 2019 określiła gorące, aktualne tematy w ich ramach oraz wsparła wypracowanie pierwszego zestawu wskaźników SDGs dla polskiego biznesu pt. Barometr Wpływu.

Pierwsza edycja diagnozy Rady 17: „Kluczowe Cele Zrównoważonego Rozwoju i kierunki działań dla polskiego biznesu”

Gorące tematy w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju przez biznes w Polsce

Inicjatywy

    1
    2
    3

Wydarzenia kampanii

Akademia 17 Celów

Kompleksowe szkolenie o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla firm, które chcą włączyć je do swojej strategii.

dodaj do kalendarza

Światowy Dzień Działania 2020

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są...

dodaj do kalendarza
    1

Materiały kampanii

Gorące tematy w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju przez biznes w Polsce

Przewodnik Inspiracji zawiera pomysły na działania firm na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Stanowi podsumowanie Kampanii 17 Celów 2018: Nowe Idee.

Opublikowany w ramach Kampanii 17/17 przegląd działań w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dla mediów

Partnerzy
i patroni

Partnerzy główni