Kampania
17 Celów
mobilizuje polski biznes

Kampania 17 Celów mobilizuje polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030.

Kampania prowadzona jest w szerokim partnerstwie firm i instytucji i jest przykładem jak w praktyce może wyglądać międzysektorowa współpraca na rzecz Agendy 2030. Portal Kampanii stanowi centrum wiedzy online o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla polskiego biznesu.

Podczas konferencji „17 Trendów. 17 Celów. Biznes na rzecz Agendy 2030″ została zainaugurowana Kampania 2021.

firm zaangażowanych
w realizcję Agendy 2030 w Polsce
– to misja Kampanii 17 Celów.

inicjatyw, które chcemy mieć
pod parasolem Kampanii

515

firm już działa z nami

24

inicjatyw już jest
pod naszym parasolem

Myśli przewodnie
Kampanii 2021 Ambitne Działania

W roku 2021 odbywa się V edycja Kampanii pod hasłem 2021: Ambitne Działania. Jej zadaniem jest  zmobilizowanie firm do podejmowania odważnych i ambitnych działań poprzez:

Zakładki branżowe na portalu, które pozwolą firmom na identyfikacje i podjęcie ambitnych działań

Program BINGO pomoże każdej firmie edukować się i wprowadzić konketne działania realizujące Agendę 2030.

Kampania, która zwiększy wśród konsumentów rozpoznawalność i zrozumienie Celów Zrównoważonego Rozwoju

Działania w tym roku

    1
    2

Zobacz naszą
historię

Pierwsza edycja Kampanii w 2017 roku nosiła nazwę Kampania 17/17: SDGs w Praktyce. Była ona pierwszą kampanią B2B dotyczącą Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i wprowadzała ten temat do świadomości polskiego biznesu.

Poznaj naszych
partnerów

Nasi partnerzy to firmy, liderzy zrównoważonego rozwoju oraz organizacje, które mogą pochwalić się działaniami na rzecz realizacji 17 Celów.
Partnerzy merytoryczni