Kampania
17 Celów
mobilizuje polski biznes

Kampania 17 Celów mobilizuje polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030.

Kampania prowadzona jest w szerokim partnerstwie firm i instytucji i jest przykładem jak w praktyce może wyglądać międzysektorowa współpraca na rzecz Agendy 2030. Portal Kampanii stanowi centrum wiedzy online o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla polskiego biznesu.

firm zaangażowanych
w realizcję Agendy 2030 w Polsce
– to misja Kampanii 17 Celów.

inicjatyw, które chcemy mieć
pod parasolem Kampanii

315

firm już działa z nami

21

inicjatyw już jest
pod naszym parasolem

Myśli przewodnie
Kampanii 2020 Mobilizacja

W 2020 odbywa się już IV edycja Kampanii, pod hasłem 2020: Mobilizacja.
Jej celem jest mobilizacja: ludzi, technologii i partnerstw na rzecz Agendy 2030.
Mobilizujemy pracowników i kadrę kierowniczą: pokazujemy w jaki sposób firmy mogą zmieniać swoje strategie odpowiadając na obecne wyzwania.
Pokazujemy jak wykorzystanie technologii w różnych aspektach działań może przyspieszyć realizację Agendy 2030.
Mobilizujemy naszą kreatwność, tworzymy nowe, innowacyjne rozwiązania oraz dzielimy się doświadczeniami jak budować partnerstwa.

Działania w tym roku

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

Zobacz naszą
historię

Pierwsza edycja Kampanii w 2017 roku nosiła nazwę Kampania 17/17: SDGs w Praktyce. Była ona pierwszą kampanią B2B dotyczącą Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i wprowadzała ten temat do świadomości polskiego biznesu.

Poznaj naszych
partnerów

Nasi partnerzy to firmy, liderzy zrównoważonego rozwoju oraz organizacje, które mogą pochwalić się działaniami na rzecz realizacji 17 Celów.
Partnerzy merytoryczni