Kampania
17 Celów
mobilizuje polski biznes

Kampania 17 Celów mobilizuje polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030.

Kampania prowadzona jest w szerokim partnerstwie firm i instytucji i jest przykładem jak w praktyce może wyglądać międzysektorowa współpraca na rzecz Agendy 2030. Portal Kampanii stanowi centrum wiedzy online o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla polskiego biznesu.

Kampania 17 Celów ma już 5 lat! Zobacz jak możesz z nami działać!

Każda firma, która chce działać na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Można się włączyć poprzez:

firm zaangażowanych
w realizcję Agendy 2030 w Polsce
– to misja Kampanii 17 Celów.

inicjatyw, które chcemy mieć
pod parasolem Kampanii

515

firm już działa z nami

24

inicjatyw już jest
pod naszym parasolem

Myśli przewodnie
Kampanii 2021 Ambitne Działania

W roku 2021 odbywa się V edycja Kampanii pod hasłem 2021: Ambitne Działania. Jej zadaniem jest  zmobilizowanie firm do podejmowania odważnych i ambitnych działań poprzez:

Zakładki branżowe na portalu, które pozwolą firmom na identyfikacje i podjęcie ambitnych działań

Program BINGO pomoże każdej firmie edukować się i wprowadzić konketne działania realizujące Agendę 2030.

Kampania, która zwiększy wśród konsumentów rozpoznawalność i zrozumienie Celów Zrównoważonego Rozwoju

Działania w tym roku

Loading...

  Zobacz naszą
  historię

  Pierwsza edycja Kampanii w 2017 roku nosiła nazwę Kampania 17/17: SDGs w Praktyce. Była ona pierwszą kampanią B2B dotyczącą Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i wprowadzała ten temat do świadomości polskiego biznesu.

  Poznaj naszych
  partnerów

  Nasi partnerzy to firmy, liderzy zrównoważonego rozwoju oraz organizacje, które mogą pochwalić się działaniami na rzecz realizacji 17 Celów.

  Inicjator

  Inicjator

  Inicjator

  Inicjator

   

  Patron honorowy

  Patron honorowy

  Patron honorowy

  Patron honorowy

   

  Partnerzy główni

  Partnerzy główni

  Partnerzy główni

  Partnerzy główni

   

  Partnerzy merytoryczni

  Partnerzy merytoryczni

  Partnerzy merytoryczni

  Partnerzy merytoryczni