Kampania
17 Celów

Kampania 17 Celów ma za zadanie zachęcić polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030.

Kampania prowadzona jest w szerokim partnerstwie firm i instytucji i jest przykładem jak praktyce może wyglądać międzysektorowa współpraca na rzecz Agendy 2030. Portal Kampanii stanowi centrum wiedzy online o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla polskiego biznesu.

W 2019 roku odbędzie się już III edycja Kampanii, pod hasłem 2019: Wspólne Działania. Jej celem jest zachęcenie firm do realizacji jak największej liczby pomysłów i inicjatyw na rzecz Agendy 2030. W planach jest także przygotowanie wskaźników mierzenia ich efektów we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym.

Pomysły na działania firm zostały wypracowane w poprzedniej edycji Kampanii 2018: Nowe Idee. Powstały podczas Forum Inspiracji w Warszawie oraz cyklu warsztatów tematycznych Laboratorium 17 Celów. Kluczowe dla polskiego biznesu Cele Zrównoważonego Rozwoju, do których realizacji przyczyniają się pomysły, wyznaczyła Rada 17 – grono ekspertek i ekspertek różnych środowisk. Wszystkie pomysły zostały zebrane w publikacji Przewodnik Inspiracji. Niektóre z nich są już realizowane. Dołącz!

Pierwsza edycja Kampanii w 2017 roku nosiła nazwę Kampania 17/17: SDGs w Praktyce. Była ona pierwszą kampanią B2B dotyczącą Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i wprowadzała ten temat do świadomości polskiego biznesu.

Myśli przewodnie
kampanii

WSPÓLNE DZIAŁANIA

Inicjujemy wspólne działania i dajemy praktyczne narzędzia

NOWE IDEE

Tworzymy pomysły na innowacyjne działania biznesu na rzecz Agendy 2030

PARTNERSTWO

Działamy w szerokiej koalicji parterów biznesowych i instytucjonalnych

Rada 17

Przy Kampanii 17 Celów została powołana Rada 17. Rada 17 to grupa 17 ekspertów i ekspertek oraz kluczowych liderów opinii z różnych środowisk: nauki, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i biznesu. Posiadają kompetencje w różnorodnych obszarach, dzięki czemu mają możliwość kompleksowej analizy Agendy 2030.

Rada 17 wypracowała diagnozę, która określa 6 kluczowych dla przedsiębiorstw w Polsce Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz wyznacza priorytetowe kierunki biznesowe w ramach wybranych Celów.

Inicjatywy

    1

Wydarzenia kampanii

Forum Inspiracji 2019

Forum Inspiracji to konferencja główna Kampanii 17 Celów. Podczas III edycji konferencji zaprezentowane będą aktualne inicjatywy biznesowe na rzecz realizacji Agendy 2030, a...

dodaj do kalendarza

Akademia 17 Celów

Kompleksowe szkolenie o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla firm, które chcą włączyć je do swojej strategii.

dodaj do kalendarza

Światowy Dzień Działania 2019

Światowy Dzień Działania obchodzony jest co roku 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Tego dnia na całym globie organizowane są wydarzenia...

dodaj do kalendarza
    1

Materiały kampanii

DanoneRekopolCSR ConsultingSantander Bank Polska
raporty

Przewodnik Inspiracji zawiera pomysły na działania firm na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Stanowi podsumowanie Kampanii 17 Celów 2018: Nowe Idee.

CSR Consulting
raporty

Pierwsza edycja diagnozy Rady 17: „Kluczowe Cele Zrównoważonego Rozwoju i kierunki działań dla polskiego biznesu”

CSR Consulting
raporty

Opublikowany w ramach Kampanii 17/17 przegląd działań w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dla mediów

Partnerzy
i patroni

Partnerzy główni