Gorące tematy w zakresie realizacji Agendy

Gorące tematy w zakresie realizacji Agendy

Gorące tematy dla biznesu w Polsce w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju to publikacja wydana w ramach Kampanii 17 Celów 2019: Wspólne Działania w 2019 roku. Tematy wyznaczyła powołana przy Kampanii Rada 17. To grono ekspertów i ekspertek z różnych...
Biznes na rzecz bioróżnorodności

Biznes na rzecz bioróżnorodności

Przegląd „Biznes na rzecz bioróżnorodności” zawiera opracowania eksperckie dotyczące sytuacji pszczół w Polsce, szans i wyzwań dla biznesu w zakresie działań na rzecz bioróżnorodności oraz przykłady realizowanych inicjatyw polskich i zagranicznych firm . W ramach...
Diagnoza Rady 17

Diagnoza Rady 17

Pierwsza diagnoza Rady 17 określa 6 kluczowych dla przedsiębiorstw w Polsce Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz wyznacza priorytetowe kierunki biznesowe w ramach wybranych Celów. Została ona zaprezentowana podczas Forum Inspiracji 17 maja 2018 roku. Rada 17...
Wpływ biznesu na środowisko

Wpływ biznesu na środowisko

Syntetyczna mapa wpływu biznesu na środowisko opracowana przez firmę REKOPOL Organizacja odzysku i firmę doradczą CSR Consulting. Punktem wyjścia do analizy był łańcuch wartości, który został przeanalizowany przez ekspertów podczas prac warsztatowych.  POBIERZ...