Hacking Carrots – together for SDGs

Hacking Carrots – together for SDGs

Opis inicjatywy Hacking Carrots – together for SDGs to program edukacyjno-programistyczny zbudowany w oparciu o nowe technologie i tematykę Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs). Projekt ma na celu pobudzenie przedsiębiorczości społecznej i ukierunkowanie...
Przewodnik Inspiracji

Przewodnik Inspiracji

„Przewodnik Inspiracji – pomysły na działania biznesu na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju” to publikacja podsumowująca Kampanię 17 Celów w 2018 roku. Przewodnik Inspiracji zawiera 33 pomysły na działania biznesu w Polsce na rzecz Celów...
Kamil Wyszkowski

Kamil Wyszkowski

Nie da się osiągnąć realnej zmiany bez współdziałania i globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Skala wyzwań, które stoją przed ludzkością jest tak ogromna, że tylko zbiorowym wysiłkiem jesteśmy w stanie przeciwstawić się negatywnym trendom i zbudować...
Maria Andrzejewska

Maria Andrzejewska

Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów lądowych, oraz zrównoważone zarządzanie nimi to główne założenia 15 Celu Zrównoważonego Rozwoju. Różnorodność biologiczna to całe bogactwo życia na ziemi, różnorodność gatunkowa i ekologiczna. To środowisko, w którym...
Karpaty łączą

Karpaty łączą

PARTNERSTWA DLA PRZYRODY „Karpaty Łączą” to idea, która łączy działania związane z ochroną różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat. Wokół tego prostego, a jednocześnie bardzo wyrazistego hasła udało się zgromadzić rzesze ludzi, których połączyła troska...