SPOKO – Społeczny Kosz

SPOKO – Społeczny Kosz

SPOKO – Społeczny Kosz – projekt, który powstał, aby wspierać lokalne podmioty ekonomii społecznej.

Akademia BiznES Class

Akademia BiznES Class

Akademia BIZnES Class to program, który ma na celu wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w wypracowaniu innowacyjnych, wysokiej jakości produktów lub usług.

Forum Inicjowania Rozwoju

Forum Inicjowania Rozwoju

Misją Forum Inicjowania Rozwoju jest inicjowanie, wspieranie i rozwijanie współpracy międzysektorowej (biznesu, sektora publicznego i organizacji pozarządowych) oraz promocja społecznej odpowiedzialności na Pomorzu. 

Przewodnik Inspiracji

Przewodnik Inspiracji

Przewodnik Inspiracji zawiera pomysły na działania firm na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Stanowi podsumowanie Kampanii 17 Celów 2018: Nowe Idee.