CZYSTE POWIETRZE, BY WZIĄĆ ODDECH

„Weź oddech” to projekt edukacyjny dla młodzieży oraz nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych. Ma on na celu zwiększanie kompetencji nauczycieli, angażowanie uczniów w działania na rzecz czystości powietrza oraz podnoszenie świadomości społeczności lokalnych na temat smogu. „Weź oddech” dzieli się na dwa etapy: 1. Zdobywanie wiedzy przez nauczycieli i uczniów (z wykorzystaniem ciekawych doświadczeń i eksperymentów); 2. Projekty uczniowskie realizowane przez młodzież (m.in. happeningi, gry miejskie). W ramach projektu młodzi ludzie zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania odpowiedzialnych decyzji w dorosłym życiu, np. sposobu dojazdu do pracy. „Weź oddech” odpowiada na jedno z kluczowych wyzwań, przed którym stoi Polska – nasz kraj posiada najbardziej zanieczyszczone powietrze w Europie, a z tego powodu w Polsce umiera przedwcześnie ok. 45 tys. osób rocznie. Podstawą do stworzenia koncepcji „Weź oddech” były  wyzwania wynikające z kilku SDGs, z położeniem nacisku na cele „Dobre zdrowie i jakość życia” i „Zrównoważone miasta i społeczności”. W Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej od ponad 20 lat działamy na rzecz poprawienia jakości edukacji w Polsce, współpracując z ok. 5 000 szkół. Za pomocą ponad 20 programów edukacyjnych pomagamy dyrekcji i nauczycielom lepiej i ciekawiej uczyć, a młodzieży pokazujemy, że uczenie się może być przyjemnością.

REZULTATY I EFEKTY

W „Weź oddech” 144 nauczycieli z 80 szkół wspólnie z ok. 1 000 zaangażowanych uczniów zorganizowało ponad 170 lekcji i 130 lokalnych projektów uczniowskich mających na celu podniesienie świadomości mieszkańców. Obecna edycja „Weź oddech” dobiegła końca w marcu 2017 r. CEO poszukuje partnera do stworzenia kolejnej edycji projektu w roku szkolnym 2017/2018. Projekt był współfinansowany ze środków NFOŚiGW, a współpracowaliśmy m.in. ze Stowarzyszeniem Zielone Mazowsze i HEAL Polska. Projekt przyczynia się do realizacji SDGs m.in. poprzez tłumaczenie wpływu stanu powietrza na stan zdrowia oraz promowanie zrównoważonego transportu. CEO bada efekty projektu za pomocą procesu ewaluacyjnego, na który składają się m.in. wywiady i ankiety.

ZAPROSZENIE DLA BIZNESU

Zachęcamy zainteresowane firmy do zaangażowania w działania na rzecz programu. Możliwe są różne modele partnerstwa:

  • wsparcie finansowe – np. szkolenia dla nauczycieli, zakup zestawów do eksperymentów, wydruk materiałów edukacyjnych
  • wsparcie merytoryczne/eksperckie – zapewnienie dostępu do badań, wolontariat pracowniczy, włączenie się w wypracowywanie i planowanie koncepcji projektu
  • rzeczowe – np. wynajem sali na spotkanie.

Informacje o zaangażowaniu partnera pojawią się w materiałach edukacyjnych, na stronie www i Facebooku. Zapraszamy również do udziału i współtworzenia corocznej OGÓLNOPOLSKIEJ PREZENTACJI PROJEKTÓW MŁODZIEŻOWYCH.

PREZENTACJA Z ZAPROSZENIEM DO WSPÓŁPRACY (PDF)

PLAKAT DO POBRANIA (PDF)

 

Wróć