Inicjatywa Credit Suisse na Rzecz Edukacji Globalnej (The Credit Suisse Global Education Initiative) wspiera wybrane organizacje międzynarodowe, których celem jest poprawa szans edukacyjnych dla tysięcy dzieci w wieku szkolnym i młodych ludzi na całym świecie za pośrednictwem programów realizowanych lokalnie.

Zainicjowany w 2008 roku program Global Education Initiative ma na celu pokonywanie barier w dostępie do edukacji oraz poprawę jakości kształcenia dzieci w wieku szkolnym na całym świecie. W latach 2008 – 2014 inicjatywa rozwijała silne partnerstwa i objęła wybrane kraje Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki, Ameryki Łacińskiej oraz w regionie Azji i Pacyfiku. Realizowane działania były ukierunkowane m.in. na wzrost świadomości swoich praw wśród uczniów, zwiększanie poziomu czytelnictwa, edukację finansową czy wsparcie w zakładaniu własnej mikro-firmy. Inicjatywa swoim zasięgiem objęła ok. 100 000 uczniów w ponad 400 szkołach w 38 krajach.  W ramach programu 15 000 nauczycieli zostało przeszkolonych w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (Science, Technology, Engineering, Math – STEM) oraz informatyki z uwzględnieniem metod nauczania przyjaznych dziecku.

Wykorzystując doświadczenie i dotychczasowe sukcesy w 2014 Bank Credit Suisse rozpoczął nowy projekt  – „Financial Education for Girls”, koncentrujący się na edukacji finansowej dziewcząt i przygotowujący je do życiowych i zawodowych wyzwań, a także zachęcający do ukończenia gimnazjum. W ramach projektu Bank planuje objąć działaniami edukacyjnymi i wspierającymi ok. 100 000 nastolatek w Brazylii, Chinach, Indiach i Rwandzie.

Program stanowi odpowiedź na potrzebę młodych ludzi nie tylko w zakresie dostępu do wiedzy, umiejętności i nauki odpowiedzialnego zarządzania finansami, ale dotyczy także udzielenia im zaufania i wsparcia na etapie realizacji życiowych ambicji. Szczególną grupę młodzieży objętej projektem stanowią dziewczęta, których wiedza na temat finansów często jest niższa niż chłopców, a przejście ze świata szkolnego do dorosłości bywa dla nich trudniejsze.

Głównymi partnerami non – profit programu zostały organizacja Aflatoun posiadająca doświadczenie w kształceniu dzieci i młodzieży w zakresie ich praw, oszczędzania i zarządzania finansami, a także organizacja Plan International – od 1937 r. współpracująca z najbiedniejszymi rodzinami i ich dziećmi, wspierająca ich w walce z niesprawiedliwością i zachęcająca do egzekwowania ich praw.

Obie organizacje ściśle współpracują ze sobą w ramach projektu, realizując jego założenia w placówkach Plan International w ramach różnorodnych zajęć i inicjatyw skierowanych do poszczególnych grup wiekowych. Prowadzone są m.in. zajęcia edukacyjne, dostarczane są kompletne scenariusze lekcji dla nauczycieli, umożliwiające przeprowadzenie zajęć w szkołach. Wśród omawianych zagadnień pojawiają się kwestie np. psychologiczne (poznania i rozumienia siebie), praw i obowiązków obywatelskich, rozwoju umiejętności planowania, oszczędzania, budżetowania czy prowadzenia małych firm. Program jest skierowany głównie do dziewcząt, ale uczestniczą w nim również chłopcy z biednych rodzin.

 

Wróć