DOBRE PRAKTYKI

30 tysięcy drzew

30 tys. drzew na 30-lecie EFL – zachęcenie Klientów do korzystania z e-faktury

Wyzwanie

Wyzwaniem było zachęcić naszych Klientów do przejścia na e-fakturę, odzwyczaić ich od formy papierowej.
Celem doprowadzenie do sytuacji, kiedy większość Klientów decyduje się na rozliczanie e-fakturą.
Dzięki tej praktyce realizujemy niektóre Cele Zrównoważonego Rozwoju, na przykład ograniczamy negatywny wpływ biznesu na środowisko, zapalamy czerwona lampkę naszym Klientom oraz w zamian sadzimy kolejne drzewa, a nawet las.

Powiązane ze strategią firmy

Firma EFL prowadzi działalność CSR w trzech obszarach: gospodarczym, środowiskowym i społecznym. Powyższe działanie ma na celu wskazać, że biznes może ograniczyć szkodliwe działania na środowisko, wycinkę drzew o ograniczenie papieru, jak to tylko jest możliwe.

Opis dobrej praktyki

30 tys. drzew na 30-lecie EFL – współpraca z startupem Dotlenieni – Korzystanie z elektronicznych dokumentów stało się powszechne, a rozwój nowych technologiinam w tym pomaga. Najważniejsza jednak jest świadomość i odpowiedzialność za środowisko. Zachęcamy Klientów EFL do przejścia na e-fakturę, w zamian za to sadzimy dla niego drzewo na terenie Warmii. We wrześniu 2021 r. posadzimy las liczący 30 tysięcy drzew. Każdy z klientów dostanie certyfikat z numerem drzewa oraz nazwą gatunku. Sadzimy: dęby, olsze, brzozy, sosny, modrzewie.

Więcej o akcji tu.
Zobacz na youtubie.
Przeczytaj artykuł.

Efekty dobrej praktyki

Akcja jest jeszcze w toku, początek listopad 2020 r. Dotychczasowy efektem to 40% Klientów zdecydowało się na e-fakturę, natomiast we wrześniu posadzimy las 30 tysięcy drzew na Warmii wraz ze startupem Dotlenieni.org.

13. Działania w dziedzinie klimatu
15. Życie na lądzie
BRANŻA: Finansowa
ORGANIZACJA: Europejski Fundusz Leasingowy S.A.
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY