DOBRE PRAKTYKI

Growing North

Growing North to przedsięwzięcie społeczne mające na celu rozwiązanie kwestii bezpieczeństwa żywnościowego w Nunavut w Północnej Kanadzie.

Opis dobrej praktyki

Growing North, przedsięwzięcie społeczne mające na celu rozwiązanie kwestii bezpieczeństwa żywnościowego w Nunavut w Północnej Kanadzie. Problem ten dotyka 35% rodzin żyjących w tym regionie. Niedobór zbilansowanej żywności wynika z faktu, że uprawa jakichkolwiek roślin jest tu niemal niemożliwa, co wpływa na poziom cen – średnio cztery razy wyższych niż w pozostałej części kraju.

Program Growing North polegał na zbudowaniu specjalnie zaprojektowanej szklarni i szerokim wsparciu lokalnej społeczności. Dzięki inwestycji wszystkie rodziny mają dostęp do odpowiedniej ilości pożywienia spełniającego wymogi odżywcze, w cenie stanowiącej ułamek dotychczasowej.

Dzięki programowi Growing North ponad 500 osób zostało przeszkolonych z przedsiębiorczości, zarządzania swoimi finansami i ogrodnictwa. Wsparciem edukacyjnym objęto także uczniów miejscowego liceum. Założono Kolektyw Kobiet, który dba o uprawy i sprzedaż żywności, a także tworzy i sprzedaje własnoręcznie szyte stroje ludowe. Wszystkie dochody z Growing North są – w formie mikropożyczek – ponownie inwestowane w społeczność, wspierając rozwój przedsiębiorczości i edukację wyższą lokalnej młodzieży.

2. Zero głodu
9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
BRANŻA: Ochrona zdrowia
ORGANIZACJA: 3M
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY