DOBRE PRAKTYKI

5by20

Firma Coca-Cola od lat dostrzega ogromną rolę kobiet w rozwoju gospodarki i społeczności lokalnych. Kobiety są motorem rozwijających się biznesów, będąc jednocześnie matkami i gospodyniami domowymi. Bez podstawowej wiedzy ekonomicznej czy znajomości narzędzi kobiety często nie wykorzystują w pełni swojego potencjału.  Mając tę wiedzę, Coca-Cola postanowiła zadbać w szczególności o te kobiety, które są częścią […]

Opis dobrej praktyki

Firma Coca-Cola od lat dostrzega ogromną rolę kobiet w rozwoju gospodarki i społeczności lokalnych. Kobiety są motorem rozwijających się biznesów, będąc jednocześnie matkami i gospodyniami domowymi. Bez podstawowej wiedzy ekonomicznej czy znajomości narzędzi kobiety często nie wykorzystują w pełni swojego potencjału.  Mając tę wiedzę, Coca-Cola postanowiła zadbać w szczególności o te kobiety, które są częścią jej łańcucha wartości.

5by20 to ambitna inicjatywa, której celem jest wsparcie kobiet – przedsiębiorczyń w tworzeniu nowych biznesów, udoskonalaniu tych już prowadzonych, przezwyciężaniu barier i zwiększaniu wiary w siebie i własne możliwości.

Program 5by20 powstał w 2010 roku, a jego zobowiązaniem jest umocnienie potencjału ekonomicznego 5 milionów kobiet do 2020r. W szczególności odnosi się ono do małych firm, współpracujących z firmą Coca-Cola w prawie 200 krajach. Działanie jest adresowane do wszystkich kobiet obecnych w łańcuchu wartości firmy – zatrudnionych w rolnictwie, w zakładach produkcyjnych, rzemieślniczych, dystrybucji, sprzedaży detalicznej, jak i świadczących usługi recyklingu.

Aby działać szybko i efektywnie firma Coca-Cola zrezygnowała z opracowywania jednego, dużego i uniwersalnego programu, który rozwiązywałby wszystkie problemy i wyzwania, z jakimi zmagają się żeńskie przedsiębiorstwa. Firma postanowiła wykorzystać siłę lokalnych partnerstw (związki, organizacje) i czerpać z ich wiedzy i doświadczenia w działaniach na rzecz przedsiębiorczości lokalnych kobiet. Poprzez zawiązane partnerstwa firma wspiera działania, które wpisują się w ideę inicjatywy 5by20. Dzięki takim rozwiązaniom problemów Coca-Cola przyczynia się do rozwiązywania zdefiniowanych w danej społeczności  problemów i pokonywania charakterystycznych dla niej barier. W ramach różnych akcji kobietom oferowane są szkolenia biznesowe, kursy finansowe, dostęp do mentorów i coachów. Z myślą o kobietach tworzone są grupy kontaktowe i platformy wymiany wiedzy i doświadczeń, a także oferowane jest doradztwo i wsparcie w postaci dostępu do korzystnych kredytów i pożyczek.

Przykładowymi projektami prowadzonymi w ramach inicjatywy 5by20 są:

  1. Projekt Nurture prowadzony w Kenii i Ugandzie, ma na celu wsparcie drobnych producentów mango, dla których Coca-Cola jest głównym odbiorcą; firma nie jest jednak w stanie zapewnić odbioru wszystkich wyprodukowanych owoców. Kierując się troską o ciągłość biznesu i efektywność finansową producentów, w ramach programu opracowano lokalny produkt MinuteMaid Mango – świeże soki sprzedawane do natychmiastowego spożycia. Producenci w ramach programu otrzymali wsparcie marketingowe oraz technologiczne, a także dostęp do korzystnych ofert pożyczek.
  2. Model Centrum Mikrodystrybucji w Kwanza w Tanzanii jest modelem funkcjonującym ponad 10 lat i polega na częstym dostarczaniu małych butelek z napojami do lokalnych sklepów w mieście. Taki model biznesowy wpisuje się w sytuację lokalną, gdzie właściciele sklepów nie mają miejsca do magazynowania towarów, a sieć miejska nie pozwala na realizacje dostaw dużymi samochodami. Małe firmy dystrybucyjne dostarczają towar na rowerach i motocyklach w zależność od zapotrzebowania. Oddziaływanie projektu polegało w tym przypadku na wsparciu umiejętności: sprzedażowych, zarządzania ludźmi, logistyki dostaw, a także obejmowało pomoc finansową na zakup nowszego sprzętu, np. motocykli hybrydowych.
  3. The STAR Program na Filipinach adresowany jest do właścicielki drobnych sklepików sprzedających produkty firmy Coca-Cola i opiera się na trzech komponentach: szkoleniach i budowaniu potencjału przedsiębiorców, wsparciu w pozyskiwaniu funduszy w ramach mikrofinansowania oraz bezpośrednim mentoringu.
  4. Colectivo Recyckling w Brazylii dotyczy rozwijania zdolności do generowania dochodów małych spółdzielni odbierających i sortujących odpady. Dotychczasowy model ich działania polegał na tym, że kooperatywy tworzyły kobiety o niskich dochodach, które zbierały odpady ze swoich lokalnych środowisk i okolicznych śmietników, przynosiły je do centralnej sortowni, a następnie odsprzedawały po niskiej cenie pośrednikom, którzy za cenę rynkową sprzedawali odpady nadające się do recyklingu. Program pomógł sformalizować działania tak, aby zaangażowane osoby mogły stworzyć spółdzielnie i nawiązywać legalną współpracę z konkretnymi sklepami w celu odbierania odpadów, umożliwiając im tym samym samodzielną sprzedaż odpadów recyklingowalnych bez udziału pośredników.

W Polsce, w ramach programu 5by20 Coca – Cola wraz z fundacją Sukces Pisany Szminką uruchomiła program aktywizacji zawodowej kobiet „Sukces TO JA”, w ramach którego powstał dedykowany przedsiębiorczym paniom portal internetowy, a także została przeprowadzona seria szkoleń i warsztatów. Coca-Cola objęła także swoim patronatem konkurs „Bizneswoman Roku”.

5. Równość płci
8. Wzrost gospodarczy i godna praca
10. Mniej nierówności
17. Partnerstwa na rzecz celów
BRANŻA: Spożywcza
ORGANIZACJA: Coca-Cola
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY