DOBRE PRAKTYKI

Allegro One Box

Allegro buduje sieć własnych automatów paczkowych – Allegro One Box. Oprócz wygody i całodobowej dostępności, znanych klientom z innych skrytek tego typu, automaty One Box charakteryzują się ekologicznym designem oraz spełniają standardy dostępności.

Wyzwanie

Dynamiczny rozwój branży e-commerce, będącej jednym z filarów współczesnej gospodarki, generuje istotny wpływ na środowisko naturalne. W kontekście intensywnego korzystania z dostaw, magazynowania i systemów logistycznych, branża e-commerce staje się istotnym źródłem emisji gazów cieplarnianych, nadmiernego wykorzystywania zasobów naturalnych, zanieczyszczenia światłem i hałasem oraz innych skutków środowiskowych.

 

Powiązane ze strategią firmy

Automaty paczkowe One Box wpisują się w dwa filary strategii ESG Allegro: „Wpływ na środowisko” oraz „Wpływ na społeczeństwo”. Według Polityki klimatycznej, Allegro angażuje się w działania i inicjatywy mające wpływ na:​ zmniejszenie emisji i zużycia energii​, zmniejszenie emisji związanych z zamówieniami wysyłkowymi​, rozwój niskoemisyjnych centrów logistycznych dla firm sprzedających na ich platformie​. Allegro zobowiązuje się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 o 38% do 2030r. w porównaniu z poziomem roku bazowego 2021 r. Projekt One Box przyczynia się do realizacji tej strategii, lecz stanowi także istotny element zaangażowania społecznego firmy, wspierając osoby ze specjalnymi potrzebami i niepełnosprawnościami.

 

Opis dobrej praktyki

Automaty paczkowe Allegro nie tylko zmniejszają emisję dostaw ostatniej mili (last mile delivery), lecz także, poprzez swoje dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami, stanowią odpowiedź na potrzebę eliminacji nierówności społecznych. Zasilane są energią elektryczną pochodzącą od certyfikowanych źródeł wiatrowych i/lub wodnych. Dodatkowo, wyposażone w czujniki jakości powietrza, umożliwiają użytkownikom monitorowanie lokalnej jakości powietrza za pomocą aplikacji Allegro. Dzięki wykorzystaniu w One Box automatycznego oświetlenia, firma ogranicza zanieczyszczenie światłem. Dbając o jakość dostawy i estetykę otoczenia, Allegro zapewnia zerową obecność reklam na automatach a ponad 90% automatów zostało obsadzonych zielenią. Projekt automatów został starannie opracowany we współpracy z ruchami miejskimi, organizacjami wspierającymi osoby z niepełnosprawnościami, Polskim Związkiem Niewidomych oraz samorządami terytorialnymi. Każdy automat posiada oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz posiada kod QR, który umożliwia użytkownikom połączenie się online z tłumaczem Polskiego Języka Migowego. Klienci mogą również wybrać poziom szafki, do której będzie dostarczana ich przesyłka aby nikt nie miał problemu z jej odbiorem.

 

 

 

Efekty dobrej praktyki

Obecnie w Polsce rozstawionych jest około 4500 automatów paczkowych Allegro One Box. Udział automatów paczkowych przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w 2022 r. sięgał aż 96%. Według badań firmy, dostawa poprzez automaty paczkowe  generuje o 1/3 mniej emisji gazów cieplarnianych niż tradycyjna dostawa.

 

 

10. Mniej nierówności
11. Zrównoważone miasta i społeczności
13. Działania w dziedzinie klimatu
BRANŻA: Ecommerce
ORGANIZACJA: Allegro
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY