DOBRE PRAKTYKI

Ambercycle – włókna regenerowane

Ambercycle przekształca odpady tekstylne na nowe włóczki. Poliester oddziela się od materiałów celulozowych, barwników i innych składników, które są odzyskiwane jako miazga. Następnie poliester jest oczyszczany i rekonstytuowany w granulki (cycora®). Tworzy się z nich nowe włókna i przędze, aby wykorzystać w nowej odzieży.

Wyzwanie

Obecne systemy recyklingu napotykają wyzwania związane z tekstyliami i mieszankami włókien, co powoduje, że większość odzieży trafia na wysypisko po zakończeniu eksploatacji. Technologia Ambercycle oddziela i oczyszcza materiał na poziomie molekularnym, tworząc wysokiej jakości zregenerowane produkty.

Powiązane ze strategią firmy

Misją Ambercycle jest zakończenie „marnotrawstwa” w modzie. Firma robi to poprzez regenerację starej odzieży i tekstyliów w nowe materiały, eliminując potrzebę wydobywania zasobów z ziemi. 

Na przykład poliester jest zwykle wytwarzany w procesie rafinacji i przetwarzania ropy. Ambercycle regeneruje poliester z wycofanych z eksploatacji tekstyliów, które w innym przypadku trafiłyby na wysypisko lub zostałyby spalone. Naszym celem jest umożliwienie regeneracji wszystkich materiałów tekstylnych. 

Opis dobrej praktyki

Jak przebiega proces:

1. Pokonsumenckie, wycofane z eksploatacji tekstylia są przechwytywane ze składowiska. Sprzęt, taki jak guziki i zamki błyskawiczne, jest usuwany

2. Tekstylia są rozdrabniane i podawane do szeregu reaktorów

3. Poliester oddziela się od materiałów celulozowych (bawełna, wiskoza itp.), barwników i innych składników. Te inne składniki są odzyskiwane jako miazga

4. Poliester jest dalej oczyszczany i rekonstytuowany w granulki (naszą naszą poliestrową cycora®)

5. Zregenerowane granulki cycora® są przędzone na nowe włókna i przędze, do wykorzystania w zupełnie nowej odzieży

Ten cykl może być powtarzany raz za razem, umożliwiając ekosystem dla nieskończonych tekstyliów

Efekty dobrej praktyki

Emisje z zakładów przetwórczych Ambercycle są minimalne w porównaniu z ogromnymi oszczędnościami emisji związanymi z unikaniem produkcji poliestru petrochemicznego. Firma oczyszcza również wszystkie surowce, które umożliwiają proces, dzięki czemu mogą je ponownie wykorzystać w dalszych cyklach. W ten sposób ekonomiczne i środowiskowe aspekty czystego procesu idą w parze.

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
BRANŻA: Tekstylna
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY