DOBRE PRAKTYKI

Living Wage Commitment

W 2014 r. firma AVIVA zadeklarowała – jako jeden z głównych partnerów fundacji Living Wage Foundation – wprowadzenie tzw. Living Wage Commitment dla wszystkich swoich pracowników najniższego szczebla.

Opis dobrej praktyki

W 2014 r. firma AVIVA będąca międzynarodową firmą ubezpieczeniową z siedzibą w Londynie, zadeklarowała – jako jeden z głównych partnerów fundacji Living Wage Foundation – wprowadzenie tzw. Living Wage Commitment dla wszystkich swoich pracowników najniższego szczebla.

The Living Wage Foundation jest brytyjską organizacją pozarządową prowadzącą kampanię mającą na celu przekonanie pracodawców do płacenia swoim najmniej zarabiającym pracownikom Living Wage, czyli minimalnego wynagrodzenia obliczonego na podstawie niezależnych badań i rekomendowanego, jako minimum zaspokajania podstawowych potrzeb.

Fundacja wyrosła ruchu living wage, który rozpoczął się w Londynie w 2001 r. i stał się kampanią obejmującą szeroką grupę społeczeństwa, zwracającą uwagę na zjawisko tzw. „in-work poverty”, czyli ubóstwa osób pracujących. Oznaczało to, że wypłacana im minimalna pensja nie była wystarczająca by zaspokoić podstawowe potrzeby mieszkaniowo – żywieniowe. Współpraca różnych ośrodków naukowych i organizacji społecznych, a także administracji miejskich, zaowocowała wypracowaniem sposobu obliczania minimalnej kwoty za godzinę pracy, jaka powinna być wypłacana mieszkańcom Londynu. Po rozprzestrzenieniu się kampanii na całą Wielką Brytanię oszacowano także kwotę minimalną dla reszty kraju, czyli Brytyjczyków żyjących poza Londynem.

Fundacja, co roku w listopadzie, publikuje wyniki obliczeń stawki minimalnej za godzinę. Kalkuluje ją według kosztów utrzymania i odzwierciedla minimalny poziom stawki, jaką powinno się wypłacać pracownikowi dla zapewnienia jemu i jego rodzinie godnego życia. Stawki są zróżnicowane dla Londynu i pozostałej części Wielkiej Brytanii.  Co ciekawe, stawka obliczana przez Fundację nie ma umocowania prawnego. Przyjęta przez państwo narodowa stawka minimalna jest wyliczana od 1998 r. na podstawie odpowiedniego ustawodawstwa, a jej wysokość jest wspólna dla całego kraju. Stawka określona przez Fundację jest wyższa i dobrowolna dla organizacji, które zobowiążą się ją przyjąć.

Wdrożenie stawki minimalnej proponowanej przez Fundację Living Wage w firmie Aviva odbyło się stopniowo.  W pierwszej kolejności, w 2006 r., firma przyjęła stawkę „fundacyjną” jedynie dla Londynu, zaś dla pozostałych lokalizacji – stawkę narodową. Zaobserwowano, że zmiana ta wpłynęła pozytywnie na pracowników najniższego szczebla, co odzwierciedliło się m.in. we wzroście efektywności pracy i ich zaangażowania.

W 2012 r. Aviva została partnerem głównym Fundacji i zadeklarowała wypłacanie minimum stawki Livig Wage opracowanej przez organizację także dla stałych pracowników w innych lokalizacjach kraju. Deklaracja z 2014 r. jest rozszerzeniem tej poprzedniej – obecnie Aviva zobowiązana jest wypłacać minimalną ustaloną stawkę we wszystkich lokalizacjach w Wielkiej Brytanii wszystkim swoim pracownikom, niezależnie czy są oni zatrudnieni na stałe, czasowo, kontraktowani czy też są dostawcami.

W 2017 r. wysokość Living Wage wypracowana przez Fundację wynosi 9,75£ dla Londynu i 8,45£ dla reszty kraju, podczas gdy stawka rządowa wynosi 7,50£ za godzinę pracy.

źródło: HTTPS://WWW.LIVINGWAGE.ORG.UK/NEWS/AVIVA-EXTENDS-LIVING-WAGE-COMMITMENT

 

8. Wzrost gospodarczy i godna praca
10. Mniej nierówności
BRANŻA: Finansowa
ORGANIZACJA: Aviva
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY