DOBRE PRAKTYKI

Badanie jakości powietrza- Breathe DPDgroup

DPDgroup monitoruje jakość powietrza w 20 miastach Europy dzięki czemu możemy sprawdzić jakim powietrzem oddychamy.

Wyzwanie

Zanieczyszczenie powietrza odpowiada za 4,2 miliona przedwczesnych zgonów rocznie. Szczególnie niebezpieczny dla zdrowia pył PM 2,5  dzięki swojej mikroskopijnej wielkości może przenikać głęboko do dróg oddechowych, docierając do płuc. Badania naukowe wykazują związek między codziennym wystawieniem na kontakt z PM 2,5 a zwiększoną częstotliwością występowania infekcji układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, hospitalizacji i zgonów. WHO szacuje, że redukcja rocznej średniej koncentracji drobnych cząstek PM mogłaby zmniejszyć umieralność związana z zanieczyszczeniem powietrza o około 15%.

 

Powiązane ze strategią firmy

Jednym z 3 filarów strategii zrównoważonego rozwoju „Driving change”  firmy DPDgroup jest filar planeta, w którym wyróżnionym celem jest dekarbonizacja i dbałość o jakość powietrza. Projekt badania jakości powietrza jest jednym z działań, które mają zapewnić firmie realizację celów środowiskowych. Firma zaangażowana jest również  w rozwijanie zielonej logistyki  poprzez optymalizację tras, powiększającą się flotę e- samochodów dostawczych i własne stacje ładowania oraz doręczanie przesyłek rowerami cargo.

Opis dobrej praktyki

DPDgroup prowadzi projekt monitorowania jakości powietrza Breathe w 20 miastach Europy, w tym m.in. w Londynie, Pradze, Lizbonie, Paryżu, Bolonii oraz Warszawie. DPDgroup nawiązał unikalne partnerstwo z Pollutrack, umożliwiając precyzyjne monitorowanie jakości powietrza na dużą skalę. Pollutrack to wiodący dostawca systemów śledzenia mobilnego dla drobnych cząstek (PM 2,5), co jest istotne zwłaszcza w kontekście zanieczyszczenia powietrza miejskiego. DPDgroup wyposaża pojazdy dostawcze, miejskie placówki jak niektóre uczelnie i szkoły oraz punkty odbioru w najnowszej generacji czujniki laserowe, dzięki którym mierzy poziom pyłów PM 2.5 w czasie rzeczywistym. Dane dotyczące jakości powietrza są zbierane co 12,5 sekundy i przesyłane 5 razy na minutę. Informacje te są udostępniane publicznie za pośrednictwem systemu Pollutrack AirDiag w postaci map jakości powietrza, które mogą posłużyć jako podstawa do podejmowania decyzji dotyczących polityk miejskich oraz działań środowiskowych.

 

 

 

Efekty dobrej praktyki

DPD Portugal nawiązał współpracę z władzami miasta Lizbona w ramach zobowiązania do Zielonej Stolicy Europy 2020. Dzięki danym mierzonym przez Pollutrack za pomocą 73 czujników zamontowanych we flocie pojazdów oraz 19 czujników na punktach odbioru, władze Lizbony mogły zaprojektować nową strefę niskiej emisji w samym sercu miasta. Zidentyfikowane obszary o wysokim zanieczyszczeniu pyłem PM 2.5 umożliwiły obiektywne podejmowanie decyzji w celu poprawy jakości powietrza w Lizbonie dla wszystkich jej mieszkańców.

Warszawa jest pierwszym miastem w Polsce, które zostało wyposażone w czujniki (100 mobilnych i blisko 20 stacjonarnych).

 

11. Zrównoważone miasta i społeczności
13. Działania w dziedzinie klimatu
BRANŻA: Ecommerce Transportowa i motoryzacyjna
ORGANIZACJA: DPD Polska
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY