DOBRE PRAKTYKI

Wspierajmy Sąsiedzki Biznes

Cel akcji to promowanie korzystania z usług małych osiedlowych firm. Bank zachęca właścicieli małych biznesów do dołączenia do akcji – przygotowania specjalnej oferty dla swoich klientów-sąsiadów na Tydzień Sąsiedzkiego Biznesu.

Opis dobrej praktyki

WARTO WSPIERAĆ SĄSIEDZKI BIZNES

Akcja „Wspierajmy Sąsiedzki Biznes” jest to lokalna inicjatywa banku BGŻ BNP Paribas, uruchomiona w roku 2017 po raz drugi, skierowana do dwóch grup odbiorców: małych sąsiedzkich biznesów i lokalnych społeczności. Cel akcji to promowanie korzystania z usług małych osiedlowych firm. Bank zachęca właścicieli małych biznesów do dołączenia do akcji – przygotowania specjalnej oferty dla swoich klientów-sąsiadów na Tydzień Sąsiedzkiego Biznesu oraz udekorowanie swoich punktów sprzedaży materiałami z logo kampanii. Cała akcja jest promowana za pośrednictwem mediów masowych (radio, prasa, Internet). Staramy się pokazać, że małe sąsiedzkie biznesy to bardzo wartościowe miejsca, w których warto robić codzienne zakupy.

POWIĄZANIE ZE STRATEGIĄ

Naszą misją jest oferowanie w sposób odpowiedzialny innowacyjnych rozwiązań finansowych, które pomogą naszym klientom zmienić ich świat i będą wspierać lokalną gospodarkę. Małe, lokalne firmy to bardzo duża grupa klientów naszego banku, chcieliśmy zrobić dla nich coś wyjątkowego -akcję, która wesprze ich codzienny biznes.

OPIS REALIZOWANEGO PROJEKTU

Projekt przeprowadzony był pod hasłem „Dołącz do akcji, bo rozwój lokalnego biznesu opłaca się wszystkim”. Działania w ramach inicjatywy adresowaliśmy do dwóch kategorii interesariuszy:

  • zwykłych ludzi – konsumentów, którzy na co dzień korzystają z lokalnych sklepów, punktów usługowych, restauracji etc.

Poprzez szeroko zakrojone działania mediowe w radiu, prasie, mediach społecznościowych, a także w Internecie zachęcaliśmy ich do wspierania przedsiębiorców ze swojej okolicy poprzez dokonywanie u nich zakupów, korzystanie z ich usług, szczególnie w okresie tzw. Tygodnia Sąsiedzkiego Biznesu. Listę firm, które wzięły udział w akcji mogli znaleźć na specjalnej stronie internetowej sasiedzkibiznes.pl

  • mikroprzedsiębiorców – prowadzących małą firmę, sklep, restaurację, świadczących drobne usługi. Przystąpienie do akcji nie wiązało się z warunkiem skorzystania z usług banku.

Te grupę zachęcaliśmy do przyłączenia się do akcji i zarejestrowania na stronie sasiedzkibiznes.pl i przygotowania specjalnej oferty promocyjnej/rabatowej na Tydzień Sąsiedzkiego Biznesu dla swoich klientów. Zapewniliśmy im także darmowy pakiet promocyjny w postaci materiałów (ulotek, baloników, naklejek) informujących o tym, że przystąpili do akcji, promując ich oferty rabatowe w mediach społecznościowych, a także na stronie akcji.

Jednocześnie, jako bank, przygotowaliśmy dla przedsiębiorców specjalną ofertę produktową wychodzącą naprzeciw ich ewentualnym potrzebom finansowym.

REZULTATY I EFEKTY

  • W wymiarze praktycznym – do akcji przystąpiło blisko 7 500 firm, w drugiej edycji – ponad  6 500, które zarejestrowały się na stronie sasiedzkibiznes.pl
  • W wymiarze komercyjnym (sprzedażowym) – zanotowano wzrost miesiąc do miesiąca sprzedaży produktów przygotowanych w ramach oferty specjalnej od 40% do 70%, zależnie od produktu.
  • Z informacją o akcji, w ramach tylko jednej edycji, dotarliśmy do ponad 2 mln unikalnych użytkowników w Internecie, nasze spoty zachęcające do lokalnych zakupów przynajmniej 4 krotnie wysłuchało ponad 2,9 mln słuchaczy, filmy o akcji obejrzało 470 tys. osób, a posty dotyczące akcji wyświetlono prawie 3,5 mln razy.
  • Badanie Cati wykazało, że akcja „Wspierajmy sąsiedzki biznes” została pozytywnie przyjęta przez uczestników (64% zadowolonych przedstawicieli firm), przyczyniła się także do wzrostu rozpoznawalności firmy w lokalnym środowisku czy liczby stałych klientów (odpowiednio 42% i 34%).
  • Większość firm korzystała z udostępnionych im w ramach akcji materiałów promocyjnych – szczególnie branża handlowa. Materiały promocyjne zostały wysoko ocenione przez przedsiębiorców (87% zadowolonych).
  • 92% uczestników wyraziło mocne zainteresowanie ponownym uczestnictwem w akcji.

WYZWANIA

Wyzwaniem było dotarcie do małych lokalnych przedsiębiorców, właścicieli sklepików osiedlowych,  warsztatów. Tu istotne znaczenie miała inicjatywa pracowników placówek banku oraz ich znajomość lokalnego rynku.

KORZYŚCI DLA FIRMY I INTERESARIUSZY

Akcja „Wspierajmy Sąsiedzki Biznes” spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem wśród pracowników banku, drobnych przedsiębiorców i zwykłych ludzi, ceniących sobie zakupy w małych sklepach czy korzystanie z lokalnych usługodawców. Do akcji w pierwszej edycji przystąpiło niemal 7 500 firm, w drugiej ponad 6 500. Jest to pierwsza i największa tego typu akcja w Polsce. Nasze działania uzyskały pochlebne opinie wśród lokalnych mediów oraz na platformach społecznościowych. Otrzymaliśmy wiele pozytywnych informacji zwrotnych. Klienci cenili sobie pomysł, zaangażowanie i lokalność akcji. Przyniosło to również korzyści dla banku – dzięki akcji nawiązanych zostało wiele relacji między pracownikami naszych lokalnych placówek a właścicielami tamtejszych firm, co w konsekwencji dało płaszczyznę do zawarcia współpracy z zakresu usług bankowych.

8. Wzrost gospodarczy i godna praca
BRANŻA: Finansowa
ORGANIZACJA: BGŻ BNP Paribas
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY