DOBRE PRAKTYKI

Bank dostępny dla każdego

Zwiększanie dostępności produktów i usług dla Klientów z grup wrażliwych

Powiązane ze strategią firmy

Integralną częścią Strategii biznesowej Banku BNP Paribas jest Strategia CSR i Zrównoważonego Rozwoju, która składa się z 12 zobowiązań w ramach czterech filarów odpowiedzialności: gospodarczej, w miejscu pracy, społecznej i wobec środowiskowa naturalnego.
Działania na rzecz zwiększania dostępności produktów i usług wspierają realizację zobowiązania „Firma jako agent pozytywnych zmian społecznych” w ramach odpowiedzialności społecznej.

Opis dobrej praktyki

Bank BNP Paribas dokłada wszelkich starań, aby stale zwiększać dostępności produktów i usług dla wszystkich osób pochodzących z grup zagrożonych wykluczeniem, m.in. osób z niepełnosprawnościami, starszych, rodziców z dziećmi. Bank wprowadził szereg usprawnień, m.in. usługę tłumacza migowego, możliwość zapoznania się ze wzorami dokumentów w formie nagrania audio oraz wydruku dokumentów przełożonych na alfabet Braille’a. Nieustannie pracuje nad dostosowaniem oddziałów do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.
Więcej informacji: https://www.bnpparibas.pl/bank-bez-barier

Efekty dobrej praktyki

– Usługa tłumacza polskiego języka migowego dostępna bezpłatnie w każdym oddziale oraz na Infolinii.
– Możliwość zapoznania się ze wzorami dokumentów banku w formie nagrania audio, wydruku powiększonego oraz wydruku dokumentów przełożonych na alfabet Braille’a.
– Oddziały dostosowane są pod względem architektonicznym do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się (ponad 50 z certyfikatem „Obiekt bez barier”).
– Certyfikat SENIOR OK przyznany przez KIGS dla sieci oddziałów.

10. Mniej nierówności
BRANŻA: Finansowa
ORGANIZACJA: BNP Paribas
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY