DOBRE PRAKTYKI

Finansiaki

„Finansiaki” to projekt wspierający rozwój kompetencji z obszaru finansów i przedsiębiorczości. Jego sercem jest ogólnodostępny, zapewniający wszystkim zainteresowanym dostęp do wiedzy serwis internetowy finansiaki.pl, w którym umieszczone są materiały edukacyjne.

Opis dobrej praktyki

W TROSCE O PRZEDSIĘBIORCZE PRZYSZŁE POKOLENIA

„Finansiaki” to projekt wspierający rozwój kompetencji z obszaru finansów i przedsiębiorczości. Jego sercem jest ogólnodostępny, zapewniający wszystkim zainteresowanym dostęp do wiedzy serwis internetowy finansiaki.pl, w którym umieszczone są materiały edukacyjne. Atrakcyjna forma opracowanych materiałów pozwala dotrzeć z przekazem do różnych grup odbiorców: rodziców dzieci już od 3 roku życia (poradniki, bajki, kolorowanki), młodzieży (animacje, quizy i gry edukacyjne) i nauczycieli (scenariusze lekcji). Zasoby edukacyjne zostały przygotowane zgodne z podstawą programową dla szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Inicjatywa ta została wypracowana wewnątrz firmy, a badanie* przeprowadzone przed stworzeniem portalu potwierdziło zapotrzebowanie na takie narzędzie. Tworząc portal internetowy zależało nam, aby dać możliwość jak największej liczbie osób bezpłatnego dostępu do wysokiej jakości materiałów edukacyjnych. Strona finansiaki.pl nie wymaga logowania, jest dostępna dla osób słabowidzących, obsługiwać ją można również na smartfonach.

*4P Research Mix na zlecenie Banku Zachodniego WBK. Badanie na grupie 1028 Polaków w wieku 16-70 lat, metodą CAWI, październik 2016.

POWIĄZANIE ZE STRATEGIĄ

Edukacja finansowa i przedsiębiorczość są jednym z bardzo ważnych obszarów zaangażowania społecznego Banku Zachodniego WBK. Promujemy wiedzę na temat finansów, bo wiemy, że jest to najlepsza droga do zdobycia umiejętności efektywnego gospodarowania własnymi środkami finansowymi i kreowania podstaw przedsiębiorczości w dorosłym życiu.

IDEA PROGRAMU

Celem portalu – i samego projektu – jest zwiększanie umiejętności rozmawiania na temat finansów, rozwój kompetencji rodziców i nauczycieli w zakresie nauczania podstaw wiedzy o finansach oraz podniesienie wiedzy na temat finansów wśród dzieci i młodzieży. Dlatego właśnie przy współpracy z metodykiem oraz psychologiem opracowane zostały poradniki dla rodziców oraz scenariusze lekcji dla nauczycieli, dzięki którym dorośli otrzymują pomysły i narzędzia do prowadzenia efektywnej edukacji w tym zakresie, a najmłodsi – przyjazne w formie i angażujące gry i zabawy. Projekt realizowany jest przez zespół ds. CSR.

REZULTATY I EFEKTY

Narzędziem do mierzenia rezultatów są m.in. liczba pobrań materiałów oraz liczba odsłon strony. Po przejściu każdej ścieżki edukacyjnej na stronie, wiedza użytkownika weryfikowana jest za pomocą quizu. Dzięki współpracy z ekspertami, materiały zawarte na stronie otrzymały istotne dla nauczycieli pozytywne rekomendacje ich stosowania.

WYZWANIA

Wyzwaniem było stworzenie strony internetowej, kierowanej do tak dużej grupy odbiorców, aby odpowiadała gustom i przyzwyczajeniom każdej z grup. Wyzwaniem jest także jakościowy pomiar wzrostu wiedzy wśród dzieci, które korzystają z narzędzi podczas lekcji i zabaw poza serwisem.

KORZYŚCI DLA FIRMY I INTERESARIUSZY

Dzięki portalowi finansiaki.pl, społeczności mogą nieodpłatnie korzystać z gotowych materiałów edukacyjnych. Dzięki temu umożliwiamy równy dostęp do edukacji bardzo szerokiej grupie. Wewnątrz firmy projekt stworzył możliwość realizowania wolontariatu kompetencyjnego opartego na opracowanych materiałach, co pozwala mierzyć liczbę przeprowadzonych lekcji przez wolontariuszy z banku, jak i liczbę dzieci zdobywających wiedzę na temat finansów. W materiałach prasowych pojawiło się ok. 33 artykułów o projekcie, m.in. na stronach: mojebankowanie.pl, mamdziecko.interia.pl, lifestyle.newseria.pl *

*Stan na 27.06.2017

4. Dobra jakość edukacji
BRANŻA: Finansowa
ORGANIZACJA: Bank Zachodni WBK
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY