DOBRE PRAKTYKI

Bank Zielonych Zmian

Program Bank Zielonych Zmian, który agreguje wszystkie aktywności banku na rzecz klimatu.

Powiązane ze strategią firmy

Integralną częścią Strategii biznesowej Banku BNP Paribas jest Strategia CSR i Zrównoważonego Rozwoju, która składa się z 12 zobowiązań w ramach czterech filarów odpowiedzialności: gospodarczej, w miejscu pracy, społecznej i wobec środowiskowa naturalnego.
Program Bank Zielonych Zmian wspiera realizację zobowiązania „Wspieranie transformacji energetycznej i przeciwdziałanie zmianom klimatu” w ramach odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego.

Opis dobrej praktyki

W 2019 roku Bank BNP Paribas zainaugurował Program Bank Zielonych Zmian, który agreguje wszystkie dotychczasowe inicjatywy organizacji, mające na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu i wspieranie transformacji energetycznej. Program składa się m.in. z:
– ograniczania finansowania sektorów wysoko emisyjnych;
– rozwoju oferty proekologicznych produktów i usług, wspierających transformację energetyczną;
– ograniczania negatywnego wpływu funkcjonowania organizacji na otoczenie (tzw. eko-usprawnień, np. ograniczenie zużycia zasobów, wdrożenie rozwiązań „paperless”, korzystanie z aut hybrydowych i elektrycznych);
– kampanii edukacyjnej kierowanej do pracowników wszystkich obszarów banku oraz interesariuszy zewnętrznych.
Ważną częścią działań Banku BNP Paribas jest nawiązywanie partnerstw i promowanie sprawiedliwości klimatycznej w ramach inicjatyw i wydarzeń branżowych.
Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.bnpparibas.pl/csr/bank-zielonych-zmian

Efekty dobrej praktyki

• 993 mln zł – „zielone” finansowanie udzielone w 2020 r.
• 20,5 tys. przydomowych instalacji fotowoltaicznych powstało dzięki ofercie banku od 2017 r., 10 tys. instalacji w 2020 r.
• 100 proc. energii kupowanej przez bank pochodzi z ze źródeł odnawialnych, głównie elektrowni wodnych
• ponad 290 tys. dokumentów podpisanych bez użycia papieru w 2020 r.
• ponad 3,5 tys. pracowników wzięło udział w 2 edycjach programu Bank Zielonych Zmian
• 500 tys. pszczół w bankowej „Pasiece pod gwiazdami”

7. Czysta i dostępna energia
12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
13. Działania w dziedzinie klimatu
BRANŻA: Finansowa
ORGANIZACJA: BNP Paribas
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY