DOBRE PRAKTYKI

Bezpieczeństwo chemiczne produkcji odzieży – LPP przyjacielem ZDHC

Dążymy do bezpieczeństwa chemicznego produkcji eliminując niebezpieczne chemikalia w łańcuchu dostaw

Wyzwanie

Rozproszony łańcuch dostaw branży odzieżowej sprzyja zwiększeniu ryzyka społecznego i środowiskowego m.in. w zakresie niebezpiecznych substancji używanych w produkcji odzieży.

Powiązane ze strategią firmy

Strategia zrównoważonego rozwoju „For People For Our Planet” skupia się na tym, w jaki sposób LPP tworzy modę w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju na każdym etapie łańcucha wartości, również w kwestiach bezpieczeństwa chemicznego produkcji odzieży.

Opis dobrej praktyki

W ramach inicjatywy ZDHC nakłaniamy naszych dostawców do całkowitego wyeliminowania szkodliwych substancji z produkcji. Dodatkowo wspieramy ich w zarządzaniu środkami chemicznymi w taki sposób, aby używali ich jak najmniej. Zwiększamy bezpieczeństwo zarówno środowiskowe, jak i społeczne poprzez poprawę warunków pracy pracowników odpowiadających w bezpośredni sposób za proces produkcyjny. Zrównoważone zarządzanie środkami chemicznymi to również odpowiednia utylizacja odpadów, takich jak ścieki i wody poprodukcyjne. Przystępując do tej inicjatywy, poinformowaliśmy o tym naszych dostawców, przedstawiając plany dotyczące dalszego wdrażania założeń programu. Na platformie ZDHC Gateway połączyliśmy się z naszymi dostawcami z Bangladeszu i Pakistanu, którzy również są członkami porozumienia, co pozwala na zachowanie przejrzystości w łańcuchu dostaw. Umożliwiło to nam wgląd w ich badania wód poprodukcyjnych oraz ewaluację używanych substancji chemicznych pod kątem zgodności z wymaganiami ZDHC.

Efekty dobrej praktyki

Obecnie już 26 fabryki w Pakistanie i 70 w Bangladeszu oraz 1 w Egipcie, które szyją kolekcje naszych marek, to zakłady zrzeszone w ramach inicjatywy ZDHC. Do 2025 roku osiągniemy całkowitą zgodność z wymaganiami ZDHC.

3. Dobre zdrowie i jakość życia
12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
14. Życie pod wodą
17. Partnerstwa na rzecz celów
BRANŻA: Tekstylna
ORGANIZACJA: LPP
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY