DOBRE PRAKTYKI

The Enterprise Development and Training Program

Program EDTP zapewnia dostawcom z Azerbejdżanu bezpłatne, profesjonalne wsparcie rozwojowo-szkoleniowe.

Opis dobrej praktyki

Zainicjowany w 2007 roku program EDTP zapewnia dostawcom z Azerbejdżanu bezpłatne, profesjonalne wsparcie rozwojowo-szkoleniowe. Celem projektu jest optymalizacja dostaw ropy i gazu do firm z różnych branż w Azerbejdżanie oraz wzmacnianie konkurencyjności i szans rozwojowych lokalnych firm.

Program obejmuje m.in. analizę potrzeb technicznych, sprzedażowych, stworzenie indywidualnego planu naprawczego, wsparcie we wdrażaniu i monitorowaniu postępów. Rokrocznie do programu przystępuje kilkadziesiąt firm.

W rezultacie od 2007 roku 196 firm ukończyło program, a 1863 przeszło jego pierwszy etap. Do końca 2015 roku lokalne firmy, dzięki udziałowi w programie, utrzymały kontrakty warte ponad 632 mln dol. W 2015 roku BP i pozostali partnerzy programu zawarli z uczestnikami programu nowe kontrakty o łącznej wartości blisko 35 mln dol. Uczestnicy edycji z 2015 roku zainwestowali 2,5 mln dol. w nowy sprzęt i zatrudnili 1813 nowych pracowników.

 

8. Wzrost gospodarczy i godna praca
BRANŻA: Energetyczna i paliwowa
ORGANIZACJA: BP
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY