DOBRE PRAKTYKI

SENS – Uproszczony System Znakowania Wartością Odżywczą

Polska jest pierwszym krajem, w którym jesienią 2017 roku Grupa Carrefour wprowadziła SENS, czyli Uproszczony System Znakowania Wartością Odżywczą (z fr. Système d’Étiquetage Nutritionnel Simplifié). SENS wspiera klientów w dokonywaniu właściwych wyborów, dostarczając im informacji o wartościach odżywczych artykułów spożywczych i zalecanej częstotliwości ich spożywania.

Opis dobrej praktyki

C1      C2      C3      C4

 

ZDROWIE Z SENS-EM

Polacy przywiązują coraz większą wagę do zdrowego stylu życia. Carrefour Polska wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom: jednym z priorytetowych działań firmy jest ogólnopolska kampania „Z miłości do Zdrowia”, która promuje prawidłowe nawyki żywieniowe wśród klientów i pracowników.

Polska jest pierwszym krajem, w którym jesienią 2017 roku Grupa Carrefour wprowadziła SENS, czyli Uproszczony System Znakowania Wartością Odżywczą (z fr. Système d’Étiquetage Nutritionnel Simplifié). SENS wspiera klientów w dokonywaniu właściwych wyborów, dostarczając im informacji o wartościach odżywczych artykułów spożywczych i zalecanej częstotliwości ich spożywania.

SENS powstał w wyniku współpracy z przedstawicielami francuskiego świata nauki. Wsparcie merytoryczne zapewnił Krajowy Instytut Badań w Dziedzinie Agronomii (Institut National de la Recherche Agronomique INRA) przy Jednostce Badawczej ds. Odżywiania, Otyłości i Ryzyka Zakrzepowego w Marsylii (Unité Mixte de Recherche Nutrition, Obésité et Risque Thrombotique UMR NORT). Pionierski system uzyskał również pozytywne opinie polskich jednostek badawczych i naukowych, m.in. Instytutu Żywności i Żywienia, Szkoły Wyższej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

ELEMENT STRATEGII CSR CARREFOUR

System SENS stanowi ważny aspekt polityki biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour, która kładzie duży nacisk na promocję zdrowego stylu życia i prawidłowego żywienia. Od 2014 roku Carrefour Polska realizuje te założenia poprzez kampanię „Z miłości do Zdrowia”.

OPIS PRAKTYKI

Interpretacja przedstawionych na opakowaniach, złożonych informacji żywieniowych wymaga czasu i nierzadko specjalistycznej wiedzy. SENS pomaga klientom w ich zrozumieniu szybko, jasno i intuicyjnie – informując o zalecanej częstotliwości spożywania danych produktów. SENS dzieli artykuły spożywcze na cztery kategorie: produkty, które można spożywać bardzo często, często, umiarkowanie oraz sporadycznie lub w małych ilościach.

Przejrzysta, czytelna grafika SENS, umieszczona z przodu opakowania, uzupełnia aktualne, prawnie obowiązujące oznakowania. Nie zastępuje ich, ale przyspiesza i usprawnia proces podejmowania świadomych decyzji zakupowych.

Produkty oznakowane systemem SENS dostępne są we wszystkich sklepach sieci Carrefour od jesieni 2017 roku. System obejmuje artykuły spożywcze marek własnych Carrefour oraz marki „Jakość z Natury Carrefour”.

REZULTATY

SENS ułatwia klientom dokonywanie świadomych wyborów przy półkach sklepowych. Szczególną cechą systemu jest fakt, że nie wyklucza on żadnego produktu. Zgodnie z jego założeniami każdy artykuł pełni istotną rolę w naszym odżywianiu, należy jednak pamiętać o częstotliwości jego spożycia oraz o wielkości porcji. Do końca 2018 roku sieć planuje włączyć do systemu blisko 700 produktów.

System SENS oceniali wybrani klienci Carrefour Polska w badaniu konsumenckim przeprowadzonym pod koniec 2016 roku. W ankiecie online wzięło udział ponad 1000 respondentów. Jej wyniki potwierdziły zasadność wprowadzenia SENS-u w naszym kraju. Zdecydowana większość respondentów (75%) stwierdziła, że nowe etykiety są dla nich zrozumiałe i pomocne w zakresie doboru spożywanych produktów.

WYZWANIA

– innowacja na rynku

System stanowi innowację w branży spożywczej, dlatego sieć Carrefour – tworząc SENS – położyła duży nacisk na to, aby pionierskie na rynku oznakowania zostały wypracowane na podstawie rzetelnych analiz merytorycznych. Carrefour Polska współpracuje w tym zakresie z jednostkami naukowymi z dziedziny żywności i żywienia, zarówno we Francji, jak i w Polsce. Sieć handlowa stale monitoruje funkcjonowanie systemu oraz bada jego wpływ na zachowania konsumentów.

– świadomość i poziom edukacji konsumentów

Zdrowe odżywianie od dawna jest przedmiotem wielu badań i analiz naukowych. Systematycznie wzrasta liczba osób z chorobami dietozależnymi oraz osób otyłych. SENS odpowiada na potrzebę budowania świadomości wśród konsumentów w zakresie zrównoważonej diety. Brak czasu na zakupy oraz nieposiadanie odpowiedniej wiedzy na temat zasad zdrowego odżywiania może zwiększać skalę problemu wśród nieświadomych konsumentów.

– różnorodność produktów i ich składów

Na ofertę sieci Carrefour składa się szeroka gama produktów, obejmująca różne segmenty artykułów. SENS jest systemem pozytywnym, ułatwia podejmowanie decyzji konsumenckich, nie wykluczając żadnego artykułu spożywczego; grupuje je pod względem zalecanej częstotliwości ich spożywania. Klienci potrzebują czasu na oswojenie się z nowym systemem, a sieć planuje wspierać ich w tym procesie.

KORZYŚCI DLA FIRMY I INTERESARIUSZY

Konsumenci zyskali praktyczne wsparcie w podejmowaniu właściwych wyborów żywieniowych – to najważniejsza zaleta płynąca ze stosowania systemu SENS. Innowacyjne rozwiązanie umożliwia lepsze zrozumienie wiadomości żywieniowych umieszczonych na produktach, dostarczając w przystępny sposób informacji o ich wartościach odżywczych. Pozwala to usprawnić świadome zakupy, właściwie zbilansować dietę, a w konsekwencji przeciwdziałać chorobom cywilizacyjnym (np. cukrzycy, otyłości, miażdżycy) i zapewnić lepszą kondycję i samopoczucie.

 

3. Dobre zdrowie i jakość życia
BRANŻA: Spożywcza
ORGANIZACJA: Carrefour
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY