DOBRE PRAKTYKI

Zrównoważone budownictwo

Cemex stawia na zrównoważone budownictwo poprzez m.in. promocję zastosowania betonu w architekturze i infrastrukturze oraz rozwój technologii dróg betonowych. Firma monitoruje swój ślad węglowy w całym cyklu życia produktów.

Opis dobrej praktyki

CEMEX I ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONEGO BUDOWNICTWA

CEMEX jest globalnym liderem branży budowlanej: firma produkuje i dystrybuuje materiały budowlane w 50 krajach, a w ponad 100 utrzymuje relacje handlowe.

W Polsce CEMEX należy do czołowych producentów cementu, betonu towarowego i kruszyw. Firma stawia na zrównoważone budownictwo poprzez m.in. promocję zastosowania betonu w architekturze i infrastrukturze oraz rozwój technologii dróg betonowych.

Firma monitoruje swój ślad węglowy w całym cyklu życia produktów. Aspekt ekologiczny jest ściśle związany także z obszarem badań i rozwoju. CEMEX opracowuje, wdraża i promuje produkty oraz usługi przyjazne środowisku, emitujące mniej CO2 do atmosfery. Oferowane przez firmę energoefektywne rozwiązania pozwalają klientom zmniejszyć zapotrzebowanie na energię, zarówno na etapie produkcji materiałów budowlanych, jak i w czasie użytkowania powstałych z nich budynków.

Opisywany projekt wspiera rozwój zrównoważonego budownictwa w Polsce poprzez konkretne działania, oferowane produkty oraz zaangażowanie w inicjatywy spójne z celami i wartościami CEMEX (np. „Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050”).

POWIĄZANIE ZE STRATEGIĄ

Zrównoważony rozwój jest jednym z kluczowych filarów strategii i stanowi integralną część biznesu CEMEX. Zgodnie z tym podejściem przedsiębiorstwo koncentruje się na działaniach, które mogą realnie pomóc w rozwiązywaniu najważniejszych problemów społecznych oraz wspierają istotne dla firmy i jej interesariuszy obszary zrównoważonego rozwoju.

Praktyka dotycząca zrównoważonego budownictwa wpisuje się w obszar środowiskowy (minimalizowanie wpływu na środowisko poprzez ograniczanie emisji) i gospodarczy (produkty i rozwiązania mające wpływ na zrównoważony rozwój miast) działalności CEMEX.

OPIS PRAKTYKI

CEMEX Polska stworzył dla swoich produktów „zielone” Karty Produktów LEED i BREEAM, które zostały zaudytowane przez firmę Buro Happold. Zawarty w nich zestaw informacji umożliwia klientom świadomy wybór produktów pod kątem ich efektywności energetycznej i dbałości o środowisko.

W 2014 roku firma uzyskała prawo oznaczania wybranych wyrobów symbolem EKO-ITB. Certyfikat wydawany przez Instytut Techniki Budowlanej obejmuje te produkty budowlane, które są wytwarzane przy stosowaniu technologii przyjaznej środowisku – zgodnie z kryteriami Komisji Europejskiej w zakresie wspólnotowego oznakowania ekologicznego.

Jednocześnie CEMEX Polska, wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu, prowadzi działania edukacyjne wśród kluczowych interesariuszy, promując zalety dróg betonowych (w szczególności dróg samorządowych). W ramach grupy powołano także spółkę CEMEX Infrastruktura, która buduje drogi betonowe w technologii betonu wałowanego (RCC – roller compacted concrete).

EFEKTY

W produktach firmy oznaczonych znakiem EKO-ITB zmniejszono emisję CO2 do atmosfery o co najmniej 20% (redukcja dotyczy wszystkich produkowanych cementów typu CEM II i CEM III oraz betonów XtraBET).

Już 8 produktów CEMEX Polska posiada Karty Produktów LEED i BREEAM, które ułatwiają uzyskanie certyfikacji budynków w systemach LEED i BREEAM. Specjalne zielone karty zostały przygotowane dla betonu: XtraBet, C25/30, C30/37, Insularis Piano, Anhylevel, Pervia oraz kruszyw: Gravion i Perla.

W latach 2015-2016 wiele certyfikowanych obiektów powstało także dzięki użyciu materiałów CEMEX (m.in. siedziba Urzędu Marszałkowskiego, Podium Park i DOT Office w Krakowie, Villa Metro i Hotel Twarda w Warszawie oraz Baltic Molo Park II w Świnoujściu).

WYZWANIA

Barierę w rozwoju i popularyzacji zrównoważonego budownictwa na polskim rynku stanowi wciąż niska świadomość korzyści wynikających z jego zastosowania oraz brak zachęt finansowych i prawnych dla wykonawców.

CEMEX Polska mierzy się z tym wyzwaniem, wspierając zielone budownictwo poprzez edukację i promocję budowy dróg betonowych, ekologicznych produktów oraz usług i rozwiązań przyjaznych środowisku. Przykładowo, do produkcji cementów firma wykorzystuje surowce odpadowe z innych gałęzi przemysłu. W ofercie betonów znajdują się m.in. produkty z mniejszą zawartością cementu (mniejsza emisja CO2), betony, które poprawiają współczynnik termoizolacji czy wylewki na ogrzewanie podłogowe, które – poprzez dobre przewodnictwo cieplne – ograniczają zużycie energii. Firma opracowała także kruszywa z wykorzystaniem popiołów.

KORZYŚCI DLA FIRMY I INTERESARIUSZY

Zielone budownictwo – dzięki niższej emisji CO2 – przynosi korzyści środowisku. Produkty, które można łatwo poddać recyklingowi sprzyjają ograniczaniu ilości odpadów budowlanych. Przykładowo, gruz betonowy jest cennym surowcem budowlanym, który pozwala zmniejszyć  wykorzystanie naturalnych zasobów oraz wyeliminować koszty transportu i składowania materiałów. Kruszywo z betonu dobrze sprawdza się w rekultywacji zdegradowanych terenów oraz tworzeniu warstwy ochronnej w składowiskach odpadów komunalnych i przemysłowych.

Wykonawcy, wykorzystując energoefektywne produkty CEMEX, pozytywnie wpływają na środowisko, ale też minimalizują koszty późniejszej eksploatacji obiektów.

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
11. Zrównoważone miasta i społeczności
BRANŻA: Budowlana i nieruchomości
ORGANIZACJA: Cemex
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY