DOBRE PRAKTYKI

CEO Guide to The Circular Economy

Przewodnik przybliżający zagadnienia gospodarki obiegu zamkniętego i przedstawiający przykłady działań firm

Opis dobrej praktyki

ceo-guide-to-the-circular-economy-s

“CEO Guide to the circular economy” to broszura wydana przez World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Jej celem jest przybliżenie zagadnienia gospodarki obiegu zamkniętego i przedstawienie przykładów działań firm, które zdecydowały się wdrożyć ten model funkcjonowania w swoje strategie biznesowe.

W dokumencie postawiono tezę, iż gospodarka o obiegu zamkniętym tworzy ogromne szanse dla wzrostu gospodarczego i społeczeństwa, rozwijając je w sposób zrównoważony.

Tymczasem – jak zauważają autorzy broszury – pojęcie gospodarki o obiegu zamkniętym nie jest czytelne dla biznesu i wymaga od ich przedstawicieli otwarcia się na tę koncepcję (circular mindset). Jej przyjęcie jest okazją do przekształcenia modeli produkcji i konsumpcji funkcjonujących od czasu pierwszej rewolucji przemysłowej, która miała miejsce 250 lat temu. Poprzez uwolnienie innowacji można zwiększyć odporność gospodarki światowej, wspierać ludzi i społeczności na całym świecie i pomóc wypełnić założenia porozumienia paryskiego i Agendy 2030 na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Wśród korzyści, które biznes może osiągnąć poprzez przejście na model gospodarki o obiegu zamkniętym, wymienia się: zwiększenie wzrostu, innowacyjności i konkurencyjności, redukcję kosztów, zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2, rozwój łańcucha dostaw i większe bezpieczeństwo zasobów. Z kolei warunkiem umożliwiającym wdrożenie tego modelu w działalność firmy jest przede wszystkim silne i wizjonerskie kierownictwo.

Publikacja zachęca przedstawicieli biznesu do poznania i zrozumienia – również poprzez dobre praktyki -założeń gospodarki obiegu zamkniętego i większej otwartości na wdrożenie tego modelu w działania przedsiębiorstw.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
ORGANIZACJA: WBCSD
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY