DOBRE PRAKTYKI

Certyfikacja B Corp

B Corp jako synonim firmy odpowiedzialnej społecznie, należącej do globalnego ruchu firm „z misją”

Wyzwanie

W 2018 r. Benefit Systems jako pierwsza spółka publiczna CEE otrzymała certyfikat B Corp. Do grona firm B Corp zalicza się organizacje, które w model swojej działalności wpisały zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, angażują się w rozwiązywanie kluczowych problemów społecznych, a podstawą ich funkcjonowania jest partnerski i etyczny model współpracy ze wszystkimi interesariuszami. Na świecie jest ok. 2800 firm spełniających wymogi B Corp i tworzących swego rodzaju ruch społeczno-biznesowy.W Benefit Systems wierzymy, że biznes może działać w słusznej sprawie. Tworzymy m.in. program MultiSport, który wspiera aktywność fizyczną i zdrowie ponad miliona Użytkowników w Polsce i Europie. Strategia działania spółki niezmiennie opiera się na idei wzajemnych korzyści „win-win”, którą realizujemy również dzięki współpracy z 4 tys. Partnerów, wspólnie promując odpowiedzialny biznes w Polsce. Status firmy B Corp jest dla nas zobowiązaniem do działania zgodnie z wartościami i zasadami CSR.

Powiązane ze strategią firmy

W Benefit Systems wierzymy, że biznes może działać w słusznej sprawie. Tworzymy m.in. program MultiSport, który wspiera aktywność fizyczną i zdrowie ponad miliona Użytkowników w Polsce i Europie. Strategia działania spółki niezmiennie opiera się na idei wzajemnych korzyści „win-win”, którą realizujemy również dzięki współpracy z 4 tys. Partnerów, wspólnie promując odpowiedzialny biznes w Polsce. Status firmy B Corp jest dla nas zobowiązaniem do działania zgodnie z wartościami i zasadami CSR.

Opis dobrej praktyki

W ramach certyfikacji, organizacja pozarządowa B Lab prowadzi szczegółową analizę funkcjonowania firmy i jej otoczenia. Analiza obejmuje nie tylko deklaracje przedsiębiorstwa, ale także dokumentację potwierdzającą zgłaszane działania. Aby uzyskać certyfikat, firma musi zdobyć określoną liczbę punktów w kilku kategoriach. Pod uwagę brane są m.in. ład korporacyjny, sposób traktowania pracowników, pozytywny wpływ na środowisko oraz realizacja konkretnych celów społecznych. Benefit Systems najlepsze rezultaty uzyskał m.in. w analizie polityki zatrudnienia, wskaźniku wsparcia społeczności oraz w obszarze ochrony środowiska, zdobywając łącznie 90,4 pkt., a jako Grupa Kapitałowa 80,5 pkt. W projekt zaangażowanych było wiele osób w firmie odpowiadających za poszczególne audytowane obszary działalności. Przygotowania do zdobycia certyfikatu zajęły około 2 lat.

Efekty dobrej praktyki

Bycie częścią ruchu B Corp jest dla nas zobowiązaniem do dalszych działań zrównoważonego rozwoju wobec naszych interesariuszy, społeczności lokalnych i środowiska naturalnego. Chcemy być ambasadorem idei B Corp na polskim rynku, dążyć do wymiany doświadczeń z innymi przedsiębiorstwami podchodzącymi do biznesu w podobny sposób oraz zachęcać kolejne firmy do przystąpienia do tego ruchu.

3. Dobre zdrowie i jakość życia
8. Wzrost gospodarczy i godna praca
9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
13. Działania w dziedzinie klimatu
17. Partnerstwa na rzecz celów
BRANŻA: Ochrona zdrowia
ORGANIZACJA: Benefit Systems
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY