DOBRE PRAKTYKI

Rozwiązania SMART Cities

Podstawą rozwiązań tzw. smart cities oferowanych przez Cisco jest platforma wspierająca integrację i jednoczesne funkcjonowanie wielu rozwiązań, aplikacji i czujników.

Opis dobrej praktyki

ROZWIĄZANIA SMART CITIES

Cisco jest amerykańskim przedsiębiorstwem informatycznym, jednym z największych w branży, który rozwija, produkuje i sprzedaje sprzęt sieciowy, telekomunikacyjny oraz inne usługi i produkty związane z zaawansowaną technologią. W swojej ofercie firma posiada również rozwiązania dedykowane zrównoważonemu rozwojowi miast.

Podstawą rozwiązań tzw. smart cities oferowanych przez Cisco jest CISCO SMART+CONNECTED DIGITAL PLATFORM (PDF). Jest to platforma wspierająca integrację i jednoczesne funkcjonowanie wielu rozwiązań, aplikacji i czujników. Platforma może skutecznie agregować i analizować przychodzące dane. Jest ona fundamentem, w oparciu o które funkcjonują inteligentne rozwiązania związane m.in. z oświetleniem ulicznym, systemem parkingowym, zarządzaniem ruchem i innymi systemami użyteczności publicznej.

Miasta na całym świecie stoją przed rosnącą liczbą wyzwań: coraz większym natężeniem ruchu ulicznego, bezpieczeństwem, zarządzaniem odpadami, zanieczyszczeniami czy wodą, dostępem do edukacji i opieki zdrowotnej. Dlatego osoby zarządzające infrastrukturą miejską szukają nowych rozwiązań, które pomogą im odpowiedzieć na te zmiany optymalizując przy tym nakłady finansowe i zwiększając efektywność podejmowanych działań.

Jednym z takich rozwiązań jest CISCO DIGITAL NETWORK ARCHITECTURE (PDF) dla miast i społeczności, które pozwala łączyć miasto i społeczeństwo w nim żyjące. Cyfrowa infrastruktura umożliwia scalanie danych pochodzących z czujników statystycznych czy informacji o obiektach i ludziach. Dane te są następnie przetwarzane, a wnioski z nich służą podejmowaniu decyzji o usprawnieniach w usługach miejskich i zmianach w zarządzaniu infrastrukturą. Rozwiązaniami takim są np. publiczne wi-fi, wirtualne serwisy i informacje dla turystów, e – usługi dla administracji publicznej pozwalające na załatwienie spraw online, platformy dedykowane handlowi miejskiemu z możliwością zamieszczania spersonalizowanych ofert dla konkretnej grupy mieszkańców, aplikacje parkingowe informujące o miejscu i czasie parkowania, wiadomości o korkach, itp. Wszystkie te rozwiązania czynią miasto miejscem bardziej atrakcyjnym dla turystów i mieszkańców, łatwiejszym do zarządzania, bezpieczniejszym, bardziej przyjaznym środowisku i znacznie tańszym w utrzymaniu.

Rozwiązaniem dedykowanym wzrostowi bezpieczeństwa, oszczędnościom oraz zmniejszeniu negatywnego wpływu miasta na środowisko jest system nowoczesnego oświetlenia miejskiego. Elektryczne oświetlenie uliczne ma również wpływ na komfort życia mieszkańców, sprzyja rozwojowi turystyki i biznesu. Niestety, oświetlenie uliczne jest też jednym z głównych źródeł konsumpcji energii elektrycznej. Firma Cisco znalazła rozwiązania pozwalające zmniejszyć zapotrzebowanie lamp ulicznych na energię poprzez zastosowanie rozwiązań LED. Rozwiązania CISCO SMART+CONNECTED™LIGHTING (PDF) w połączeniu z inteligentnymi rozwiązaniami węzłowymi tworzą silny, współpracujący ze sobą system świateł sensorycznych. Dodatkowo, dzięki wbudowanym w nich czujnikach, gromadzone są przydatne informacje o środowisku np. o poziomie wilgotności powietrza, poziomie dwutlenku węgla, tlenu, promieniowaniu UVA i UVB, stężeniu pyłu zawieszonego. Niektóre z nich są także wyposażone w kamery monitoringu. Dane te są przesyłane do ośrodków naukowych i miejskich gdzie poddawane są analizie. Do najważniejszych korzyści wynikających z zastosowania tego typu rozwiązań należą: znaczące zmniejszenie zużycia energii przez miasta oraz kosztów z tym związanych, możliwość nieskomplikowanego zarządzania oświetleniem LED, zarządzanie różnymi aspektami urbanistycznymi, jak np. maksymalną liczbą samochodów dopuszczalnych do ruchu w danej dzielnicy ze względu na stan zanieczyszczeń w powietrzu, a przede wszystkim sprawne reagowanie na zmiany otoczenia. Jednym z przykładów zastosowania tego rozwiązania jest miasto Albertslund, gdzie oszczędności wynikające z jego użycia wynoszą 80%.

Innym rozwiązaniem Cisco dla miast jest CISCO SMART+CONNECTED TRAFFIC, które wspiera zarządzanie ruchem miejskim, a przede wszystkim wysokim jego natężeniem i zastojami spowodowanymi wypadkami czy pracami drogowymi. Łączy on kamery IP, czujniki, aplikacje i infrastrukturę CiscoDigital Network Architecture for Cities and Communities zapewniając w czasie rzeczywistym informacje o realnych warunkach ruchu drogowego. Rozwiązanie dostarcza informacji na temat wzorów ruchu miejskiego, dzięki czemu decydenci odpowiadający za komunikację miejską mogą podejmować lepsze, bardziej trafne decyzje i wdrażać planowanie długoterminowe. System ten sprzyja efektywnemu zarządzaniu ruchem w mieście, pozwala szybko reagować na zmiany, zawiadywać stężeniem zanieczyszczeń samochodowych oraz zwiększać bezpieczeństwo drogowe.

źródło: HTTPS://WWW.CISCO.COM/C/EN/US/INDEX.HTML

 

11. Zrównoważone miasta i społeczności
BRANŻA: Elektroniczna
ORGANIZACJA: Cisco
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY