DOBRE PRAKTYKI

Global Education Initiative

Inicjatywa Credit Suisse na Rzecz Edukacji Globalnej wspiera wybrane organizacje międzynarodowe, których celem jest poprawa szans edukacyjnych dla tysięcy dzieci w wieku szkolnym i młodych ludzi na całym świecie za pośrednictwem programów realizowanych lokalnie.

Opis dobrej praktyki

Inicjatywa Credit Suisse na Rzecz Edukacji Globalnej (The Credit Suisse Global Education Initiative) wspiera wybrane organizacje międzynarodowe, których celem jest poprawa szans edukacyjnych dla tysięcy dzieci w wieku szkolnym i młodych ludzi na całym świecie za pośrednictwem programów realizowanych lokalnie.

Zainicjowany w 2008 roku program Global Education Initiative ma na celu pokonywanie barier w dostępie do edukacji oraz poprawę jakości kształcenia dzieci w wieku szkolnym na całym świecie. W latach 2008 – 2014 inicjatywa rozwijała silne partnerstwa i objęła wybrane kraje Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki, Ameryki Łacińskiej oraz w regionie Azji i Pacyfiku. Realizowane działania były ukierunkowane m.in. na wzrost świadomości swoich praw wśród uczniów, zwiększanie poziomu czytelnictwa, edukację finansową czy wsparcie w zakładaniu własnej mikro-firmy. Inicjatywa swoim zasięgiem objęła ok. 100 000 uczniów w ponad 400 szkołach w 38 krajach.  W ramach programu 15 000 nauczycieli zostało przeszkolonych w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (Science, Technology, Engineering, Math – STEM) oraz informatyki z uwzględnieniem metod nauczania przyjaznych dziecku.

Wykorzystując doświadczenie i dotychczasowe sukcesy w 2014 Bank Credit Suisse rozpoczął nowy projekt  – „Financial Education for Girls”, koncentrujący się na edukacji finansowej dziewcząt i przygotowujący je do życiowych i zawodowych wyzwań, a także zachęcający do ukończenia gimnazjum. W ramach projektu Bank planuje objąć działaniami edukacyjnymi i wspierającymi ok. 100 000 nastolatek w Brazylii, Chinach, Indiach i Rwandzie.

Program stanowi odpowiedź na potrzebę młodych ludzi nie tylko w zakresie dostępu do wiedzy, umiejętności i nauki odpowiedzialnego zarządzania finansami, ale dotyczy także udzielenia im zaufania i wsparcia na etapie realizacji życiowych ambicji. Szczególną grupę młodzieży objętej projektem stanowią dziewczęta, których wiedza na temat finansów często jest niższa niż chłopców, a przejście ze świata szkolnego do dorosłości bywa dla nich trudniejsze.

Głównymi partnerami non – profit programu zostały organizacja Aflatoun posiadająca doświadczenie w kształceniu dzieci i młodzieży w zakresie ich praw, oszczędzania i zarządzania finansami, a także organizacja Plan International – od 1937 r. współpracująca z najbiedniejszymi rodzinami i ich dziećmi, wspierająca ich w walce z niesprawiedliwością i zachęcająca do egzekwowania ich praw.

Obie organizacje ściśle współpracują ze sobą w ramach projektu, realizując jego założenia w placówkach Plan International w ramach różnorodnych zajęć i inicjatyw skierowanych do poszczególnych grup wiekowych. Prowadzone są m.in. zajęcia edukacyjne, dostarczane są kompletne scenariusze lekcji dla nauczycieli, umożliwiające przeprowadzenie zajęć w szkołach. Wśród omawianych zagadnień pojawiają się kwestie np. psychologiczne (poznania i rozumienia siebie), praw i obowiązków obywatelskich, rozwoju umiejętności planowania, oszczędzania, budżetowania czy prowadzenia małych firm. Program jest skierowany głównie do dziewcząt, ale uczestniczą w nim również chłopcy z biednych rodzin.

 

4. Dobra jakość edukacji
17. Partnerstwa na rzecz celów
BRANŻA: Finansowa
ORGANIZACJA: Credit Suisse
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY