DOBRE PRAKTYKI

Lemon Aide

Rozpoczęty w 2015 roku projekt jest odpowiedzią na ogromne wyzwanie związane z wysokim poziomem bezrobocia oraz niskim poziomem recyklingu butelek PET.

Opis dobrej praktyki

Lemon Aide to przedsiębiorstwo społeczne, założone przez firmę Danone, przy wsparciu finansowym Danone Ecosystem Fund, fundację FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion) oraz startup Lemontri. Rozpoczęty w 2015 roku projekt jest odpowiedzią na ogromne wyzwanie związane z wysokim poziomem bezrobocia oraz niskim poziomem recyklingu butelek PET.

Przyjęty model biznesowy łączy korzyści ekologiczne z włączaniem społecznym bezrobotnych młodych ludzi. Nowatorski projekt promuje przedsiębiorczość społeczną, równocześnie wzmacniając świadomość społeczną związaną z recyklingiem i zaletami gospodarki obiegu zamkniętego.

Lemon Aide zbiera i przetwarza plastikowe butelki, dając pracę – nierzadko pierwszą w życiu – młodym ludziom, którzy zakończyli już edukację w tradycyjnym rozumieniu. Brak kwalifikacji nie jest przeszkodą – Lemon Aide zapewnia wsparcie, szkolenia, mentoring oraz pakiet socjalny. Młodzi ludzie mają także możliwość rozwinięcia swoich sieci zbiórki i recyklingu plastiku PET i innych surowców.

Firma Danone, dzięki zaangażowaniu w projekt, zyskuje wysokiej jakości surowiec – plastik rPET – w stałej cenie, jednocześnie redukując swój negatywny wpływ na środowisko naturalne.

 

8. Wzrost gospodarczy i godna praca
12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
BRANŻA: Spożywcza
ORGANIZACJA: Danone
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY