DOBRE PRAKTYKI

Działaj z imPETem!

Działaj z imPETem! to projekt ukierunkowany na zwiększenie zbiórki i recyklingu butelek PET w Polsce

Opis dobrej praktyki

Działaj z imPETem! to projekt ukierunkowany na zwiększenie ilości zbieranych I poddawanych recyklingowi butelek PET, realizowany z inicjatywy czterech producentów branży FCMG wprowadzających na polski rynek wody I napoje w butelkach PET: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., Nestlé Polska S.A. Oddział Nestlé Waters., Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. , Żywiec Zdrój S.A.
Projekt realizuje Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. we współpracy m.in. z podmiotami gospodarującymi odpadami w gminach oraz prowadząc działania edukacyjne w zakresie segregowania odpadów przy zaangażowaniu innych podmiotów.

11. Zrównoważone miasta i społeczności
12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
17. Partnerstwa na rzecz celów
BRANŻA: Ochrona środowiska
ORGANIZACJA: Rekopol
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY