DOBRE PRAKTYKI

Działania na rzecz lokalnych społeczności

Bank BNP Paribas agentem pozytywnych zmian w lokalnych społecznościach.

Wyzwanie

Bank BNP Paribas chce być agentem pozytywnych zmian społecznych. Inicjatywy rozwija w tych obszarach, gdzie może przyczynić się do realnej zmiany. Aktywnie działa na rzecz rozwoju swojego otoczenia, wspierając pozytywne zmiany w lokalnych społecznościach.

Powiązane ze strategią firmy

Integralną częścią Strategii biznesowej Banku BNP Paribas jest Strategia CSR i Zrównoważonego Rozwoju, która składa się z 12 zobowiązań w ramach czterech filarów odpowiedzialności: gospodarczej, w miejscu pracy, społecznej i wobec środowiskowa naturalnego.
Działania na rzecz lokalnych społeczności, m.in. Program Grantów Lokalnych i Program Lokalnych Ambasadorów Banku, wspierają realizację zobowiązania „Firma jako agent pozytywnych zmian społecznych” w ramach odpowiedzialności społecznej.

Opis dobrej praktyki

PROGRAM GRANTÓW LOKALNYCH
To inicjatywa, która umożliwia pracownikom sieci oddziałów Banku BNP Paribas wybieranie i finansowe wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych. Dzięki Programowi bank podnosi jakość życia lokalnych społeczności, umacniając jednocześnie pozycję jako wiarygodnego partnera. Podczas dziesięciu edycji trwania programu bank przekazał ponad 1,7 mln złotych na wsparcie lokalnych organizacji społecznych.

LOKALNI AMBASADORZY BANKU
To program stworzony, by inicjować ciekawe i istotne dla lokalnych społeczności działania, jednocześnie budując markę banku. Tytuł ten otrzymują pracownicy najbardziej zaangażowani w życie lokalnych społeczności. Na koniec 2020 r. w całej Polsce działało 130 Lokalnych Ambasadorów Banku. Od 2018 roku Lokalni Ambasadorzy Banku przepracowali łącznie 8 900 godzin na rzecz lokalnych społeczności.

Więcej informacji: https://raportroczny.bnpparibas.pl/spoleczenstwo/odpowiedzialnosc-spoleczna/dzialania-na-rzecz-lokalnych-spolecznosci/

Efekty dobrej praktyki

PROGRAM GRANTÓW LOKALNYCH:
– 60 grantów o łącznej wartości 240 tys. zł w X edycji programu w 2020 r.
– 760 grantów dla lokalnych NGO w ciągu 10 edycji
– ponad 1,7 mln zł wsparcia dla lokalnych organizacji społecznych w ramach programu

LOKALNI AMBASADORZY BANKU:
– 130 uczestników programu #LAB w 2020 r.
– 2 800 godzin przepracowanych na rzecz lokalnych społeczności w 2020 r.
– 8 900 przepracowanych godzin przez #LAB od początku programu (2018 r.)

8. Wzrost gospodarczy i godna praca
10. Mniej nierówności
11. Zrównoważone miasta i społeczności
BRANŻA: Finansowa
ORGANIZACJA: BNP Paribas
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY