DOBRE PRAKTYKI

Eco Aware, zrównoważone materiały w LPP

Metka Eco Aware towarzyszy produktom, które m.in. posiadają bardziej przyjazny środowisku skład.

Wyzwanie

W przypadku branży odzieżowej, z punktu widzenia globalnych wyzwań środowiskowych, jednym z kluczowych etapów przygotowania kolekcji pozostaje sposób pozyskiwania surowców. Dążymy do tego aby materiały zastosowane w kolekcjach LPP posiadały certyfikat niezależnej organizacji albo były kupowane od dostawcy, który jest właścicielem technologii przyjaznych środowisku.

Powiązane ze strategią firmy

Eco Aware ma swoje korzenie w pierwszej strategii zrównoważonego rozwoju LPP i pierwotnie dotyczyło wybranych działań z zakresu zielonej agendy, w szczególności przy projektowaniu kolekcji. Od 2019 roku konsekwentnie realizujemy strategię zrównoważonego rozwoju „For People For Our Planet” w zakresie produkcji przyjaznej środowisku, bezpieczeństwa chemicznego produkcji, eliminacji opakowań niepodlegających obiegowi zamkniętemu oraz ekologicznych rozwiązań w budynkach Centrali i sieci sprzedaży.

Opis dobrej praktyki

Eco Aware jest w naszej strategii zrównoważonego rozwoju wyjątkowo ważnym celem. Staramy się nieustannie wprowadzać do oferty przyjazne środowisku materiały. Wiemy, że jednym z kamieni milowych na drodze ku zmniejszaniu negatywnego wpływu branży modowej na środowisko jest możliwość powszechnego stosowania nowych materiałów o obniżonym śladzie węglowym. Wszystkie materiały zastosowane w kolekcjach Eco Aware posiadają certyfikat niezależnej organizacji, albo są kupowane od dostawcy, który jest właścicielem technologii przyjaznych środowisku. Nasi pracownicy mają obowiązek sprawdzenia certyfikatu produktu, potwierdzenia każdego zakupu z działem zrównoważonego rozwoju oraz przygotowania odpowiedniej dokumentacji, potwierdzającej zgodność materiału zastosowanego w produkcji z naszymi standardami. Klienci LPP mogą rozpoznać czy dany produkt jest wykonany z bardziej zrównoważonych materiałów poprzez specjalną metkę Eco Aware, na której wyjaśniamy jaki jest skład danego modelu.

Efekty dobrej praktyki

Modele spełniające wymogi Eco Aware oferują wszystkie nasze marki: Reserved, Cropp, Mohito, House i Sinsay, w których kolekcje bardziej przyjazne środowisku stanowiły w 2020/2021 roku już 18,6%. Przy tym we flagowej marce Reserved już co trzecia sztuka odzieży (32,4%) oznakowana była metką Eco Aware, natomiast w Mohito była to co piąta sztuka odzieży (20,8%).

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
13. Działania w dziedzinie klimatu
BRANŻA: Tekstylna
ORGANIZACJA: LPP
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY