DOBRE PRAKTYKI

Segreguję — nie widzę przeszkód

Segregowanie odpadów jest obowiązkiem każdego mieszkańca kraju, podobnie jak płacenie podatków czy chodzenie do szkoły. Okazało się jednak, że blisko 2-milionowa grupa osób jest wykluczona z tego działania.

Opis dobrej praktyki

OSOBY NIEWIDOME I SŁABOWIDZĄCE NA RZECZ ŚRODOWISKA

Segregowanie odpadów jest obowiązkiem każdego mieszkańca kraju, podobnie jak płacenie podatków czy chodzenie do szkoły. Okazało się jednak, że blisko 2-milionowa grupa osób jest wykluczona z tego działania. Problem dotyczy osób niewidomych i słabowidzących, które nie są w stanie odróżnić ani kolorów pojemników, ani napisów na nich, dzięki którym mogliby właściwie wyrzucać surowce wtórne.

Z problemem takim – w czasie jednego z pikników edukacyjnych na temat recyklingu – zgłosili się do nas sami zainteresowani. Natychmiast podjęliśmy działania, by wraz z przedstawicielami środowiska, zrozumieć sedno problemu i znaleźć rozwiązanie.

Skala problemu okazała się bardzo duża – rocznie grupa ta wytwarza 510 tys. ton odpadów, które – ze względu na brak segregacji – trafiają na składowiska odpadów trwale niszcząc środowisko naturalne.

Stąd decyzja o stworzeniu i rozwijaniu projektu „Segreguję – nie widzę przeszkód”. To inicjatywa, której podstawowym celem jest włączenie grupy osób z dysfunkcjami narządu wzroku do systemu recyklingu w Polsce. Projekt został zainicjowany przez firmę ENERIS Ochrona środowiska i od początku realizowany we współpracy z szerokim gronem przedstawicieli środowiska.

POWIĄZANIE ZE STRATEGIĄ

Misją ENERIS jest ochrona środowiska, dlatego wszystkie działania przyczyniające się do chronienia planety, w tym oczywiście segregacja odpadów, wpisują się w strategię firmy. W ramach działań z zakresu CSR nasza firma postawiła sobie za cel edukację ekologiczną, a docelowo zwiększenie ilości odpadów poddawanych recyklingowi.” Segreguję – nie widzę przeszkód” wpisuje się w tę strategię.

OD POMYSŁU DO DZIAŁANIA

W ścisłej współpracy z osobami niewidomymi stworzyliśmy proste rozwiązanie problemu nierozpoznawania pojemników na poszczególne frakcje odpadów. Jest nim uniwersalna naklejka spełniająca wymogi projektowania uniwersalnego (np.: wypukłe napisy w alfabecie Braila, kontrastowe kolory, odporność na ścieranie, 100% z materiału pochodzącego z recyklingu). Naklejka jest bezpłatnie dystrybuowana do zainteresowanych osób niewidomych i słabowidzących oraz do NGOs.

ENERIS stworzył też dostępną stronę internetową. Wszyscy pracownicy biur obsługi klienta zostali przeszkoleni w zakresie pracy z osobami z dysfunkcjami narządu wzroku, podobne szkolenie odbędą jesienią 2017 r. kierowcy i ładowacze śmieciarek. Naklejki są używane także w urzędach miast, na uczelniach i innych miejscach użyteczności publicznej.

Zainicjowaliśmy również pracę nad zmianą prawa, która zobowiąże gminy do budowy systemu zbiórki surowców uwzględniającego potrzeby osób niewidomych i słabowidzących.

Pomysłodawcą i realizatorem pomysłu jest firma ENERIS.

PATRONI i PARTNERZY PROJEKTU:

 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Niepełnosprawnych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach
 • Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych oraz Słabowidzących VEGA
 • Niewidzialna Wystawa

PATRONI MEDIALNI PROJEKTU:

 • Magazyn „Integracja”
 • Wydawnictwo ABRYS

REZULTATY I EFEKTY

 • Ponad 2000 pojemników oznaczonych naklejką w 40 miastach Polski,
 • ENERIS zainicjował pracę nad petycją dostosowującą polskie prawo do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących; Została ona złożona na ręce Marszałka Sejmu w dniu 3 marca 2017 r. Polska będzie pierwszym krajem w Europie, który wprowadzi do swojego prawodawstwa zapis na rzecz włączenia osób niepełnosprawnych do systemu recyklingu!

Partnerzy projektu (wymienieni wyżej) nie tylko opiniowali projekt naklejki, dystrybuują ją wśród swoich podopiecznych, ale także na bieżąco pomagają nam ją doskonalić.

WYZWANIA

 • Zwrócenie uwagi na potrzeby niewidomych,
 • Zwrócenie uwagi na problemy ekologii w tej grupie,
 • Brak przykładów rozwiązań problemu na świecie,
 • Brak świadomości o istniejącym problemie i marginalne jego traktowanie.

Sposoby radzenia sobie z wyzwaniami:

 • Wytrwałość w działaniach,
 • Pozyskiwanie partnerów merytorycznych, uwiarygadniających profesjonalizm działań w projekcie,
 • Nagłaśnianie problemu i edukacja w jego zakresie.

KORZYŚCI DLA FIRMY I INTERESARIUSZY

Korzyści odczuwa głównie środowisko naturalne, dzięki zwiększonej ilości odpadów, które podlegają recyklingowi. W Polsce mieszka 1,8 mln osób niewidomych lub słabowidzących, co daje rocznie 510 tys. ton odpadów, które dzięki programowi „Segreguję – nie widzę przeszkód” mają zdobyć drugie życie.

Przez niewiele ponad sześć miesięcy trwania programu, media informowały o nim ponad 200 razy.

Publikacje ukazały się w mediach tradycyjnych (prasa, Internet, RTV), jak i social media (Facebook, Twitter).

Temat został poruszony przez ogólnopolskie media informacyjne – m.in. Polskie Radio, TVP3, TVP Polonia, Angorę, onet.pl, Radio ZET, redakcje związane z tematem osób niepełnosprawnych – m.in. Tyflopodcast.pl, Nasze Sprawy, rampa.pl, a także media lokalne, m.in. w Pile, Jaworznie, Kielcach, Gorzowie Wlkp., Łodzi, Opolu.

pdf-pom-male INFOGRAFIKA (PDF)

Więcej informacji na STRONIE PROGRAMU

 

10. Mniej nierówności
11. Zrównoważone miasta i społeczności
17. Partnerstwa na rzecz celów
BRANŻA: Ochrona środowiska
ORGANIZACJA: ENERIS Surowce
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY