DOBRE PRAKTYKI

Connect To Learn

Rozpoczęty w 2010 r. program „Connect To Learn” ma na celu umożliwianie dostępu do edukacji poprzez innowacyjne metody nauczania oraz różnorodne rozwiązania i narzędzia technologiczne udostępniane w szkołach.

Opis dobrej praktyki

“Connect To Learn” (CTL) to program zbudowany i realizowany w partnerstwie firmy Ericsson, największego na świecie dostawcy technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych z Instytutem Ziemi na Columbia University oraz Millennium Promise – organizacją pozarządową. Misją partnerstwa jest rozwiązywanie problemu dotyczącego braku powszechnego dostępu do wysokiej jakości edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem grup marginalizowanych (głównie dziewcząt) w ubogich regionach świata.

Rozpoczęty w 2010 r. program „Connect To Learn” ma na celu umożliwianie dostępu do edukacji poprzez innowacyjne metody nauczania oraz różnorodne rozwiązania i narzędzia technologiczne udostępniane w szkołach. Rozwiązania te zostały zaprojektowane i wdrożone w taki sposób, by umożliwić odbiorcom dostęp do wiedzy poprzez komunikację mobilną, wykorzystującą internet dostępny bez ograniczeń terytorialnych. Poziom dostarczanych narzędzi i usług dostosowano także do potrzeb użytkowników o bardzo niskich kompetencjach cyfrowych.  Dodatkowym ułatwieniem jest fakt, że urządzenia te działają w „chmurze” (nie na serwerach) – rozwiązanie takie zastosowano po to, by zdjąć z użytkowników obciążenia związane z ochroną przed wirusami, aktualizacją, instalacją aplikacji i ogólnym utrzymaniem programów. Jest to szczególnie ważne na obszarach, gdzie występują przerwy w dostępie do internetu.

Pozytywny wpływ programu odnotowano w 2016 r. w Birmie, gdzie program przyczynił się do zawiązania unikalnej, publiczno – prywatnej współpracy angażującej wiele lokalnych podmiotów, co stworzyło nowe możliwości do zwiększania skali inicjatywy.

Zgodnie z danymi Banku Światowego w Birmie jedynie 54% dzieci w wieku szkolnym pobiera edukację w szkole średniej. Wdrożenie programu „Connect To Learn” pozwoliło nabyć młodzieży umiejętności posługiwania się zarówno językiem lokalnym, jak i angielskim oraz wpłynęło na zwiększenie liczby dzieci uczęszczających do szkół o ponad 21 000, z których ponad połowę stanowiły dziewczęta.

Projekt adresowany był również do nauczycieli – do końca 2016 r. w Birmie spośród  wszystkich 31 zaangażowanych w program szkół,  155 nauczycieli z sukcesem ukończyło kursy integracji pedagogiki z technologiami informacyjno – komunikacyjnymi, co pozwoliło im włączyć technologie ICT do metod nauczania w klasach, korzystać oraz udostępniać uczniom internet, a także dzielić się wiedzą z innymi nauczycielami.

Projekt – w części obejmującej działania w Birmie – w dużym stopniu realizowany był przez firmę Ericsson we współpracy z Brytyjskim Departamentem Rozwoju Międzynarodowego (DFID) w ramach Wyzwania w zakresie Edukacji Dziewcząt (DFID’s Girls’ Education Challenge). Urząd dostrzegł innowacyjność programu „Connect To Learn” i uznał, że jego wdrożenie może w znacznym stopniu poprawić jakość edukacji w Birmie i podnieść poczucie wartości dziewcząt i ich rodzin.

4. Dobra jakość edukacji
17. Partnerstwa na rzecz celów
BRANŻA: Technologiczna, IT
ORGANIZACJA: Ericsson
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY