DOBRE PRAKTYKI

Podnoszenie produktywności rolnej przez SMSy i wiadomości głosowe

sją firmy jest przekształcenie drobnych producentów rolnych w dobrze prosperujące przedsiębiorstwa poprzez zwiększanie dostępu do informacji, edukacji i zasobów w celu zwiększania produktywności.

Opis dobrej praktyki

Zgodnie z informacjami podanymi przez Ministerstwo Żywności i Rolnictwa w Ghanie (Ministry of Food and Agriculture) małe gospodarstwa rolne stanowią około 80% krajowej produkcji żywności, przy czym średniej wielkości gospodarstwo liczy ok. 1,2 ha i cechuje się niskim stopniem wykorzystania nowoczesnej technologii. Rolnictwo Ghany charakteryzuje się też niską produktywnością roślinną i zwierzęcą, a różnica pomiędzy potencjalną produktywnością (przy wykorzystaniu najlepszych praktyk rolnych), a rzeczywistą wynosi ponad 50%. Słaba jakość plonów występuje szczególnie często u drobnych rolników, którzy stanowią aż 90% wszystkich rolników Ghanie. Znaczna ich część to kobiety zamieszkujące obszary wiejskie. Niski poziom produktywności wynika przede wszystkim z faktu, iż rolnicy nie mają dostępu do edukacji oraz wiedzy na temat odpowiednich prognoz czy danych rolniczych. Małe gospodarstwa zwykle pozbawione są dostępu do internetu, a rolnikom brakuje umiejętności korzystania z komputera, ale też wykształcenia w kierunku rolnym czy finansowym.

Firma Farmerline postanowiła odpowiedzieć na ten problem. Misją firmy jest przekształcenie drobnych producentów rolnych w dobrze prosperujące przedsiębiorstwa poprzez zwiększanie dostępu do informacji, edukacji i zasobów w celu zwiększania produktywności.

Wiedząc, że eksplozja sieci komórkowych objęła niemal wszystkie kraje Afryki, firma postanowiła wykorzystać fakt, że praktycznie każdy rolnik ma telefon.  Stworzono platformę przedsiębiorczości społecznej, umożliwiającą rolnikom odbieranie połączeń przychodzących i alarmów za pośrednictwem SMS i informacji głosowych w lokalnych językach. Te nowoczesne rozwiązania technologii informacyjno-komunikacyjnych pozwalają dotrzeć rolnikom do odpowiednich dla nich danych rolniczych, alertów pogodowych, najlepszych praktyk rolnych, aktualnych cen rynkowych oraz innych wskazówek finansowych czy zdrowotnych. Jednocześnie wyzwaniem w wielu krajach Afryki – w tym w Ghanie – jest niezawodność sieci. Rolnicy wiejscy nie mogą polegać na usługach sieci komórkowych, gdyż są one często zrywanie lub ich sygnał jest słaby. Dodatkowo, nie mają oni też dostępu do stałego źródła energii, co wiąże się z problemem ładowania telefonów. Kolejną trudnością dla Farmerline był także fakt, że rolnicy to bardzo zapracowana grupa zawodowa, nieodbierająca wiadomości czy połączeń zbyt regularnie. W odpowiedzi na to ograniczenie stworzono specjalny moduł, pozwalający na wielokrotne wysyłanie wiadomości w sytuacji, gdy nie została ona odczytana oraz optymalizujący szanse na połączenie nawet wtedy, gdy przy pierwszej próbie telefon był wyłączony. Ponadto rolnicy samodzielnie mogą wybrać porę dnia najbardziej dla nich odpowiednią do odbierania wiadomości. Wskazówki dostarczane są zarówno w postaci SMS, jak i informacji głosowej – wybór opcji powiadomień należy do rolnika. Takie rozwiązanie umożliwia korzystanie z platformy także osobom niepotrafiącym czytać. Indywidualni rolnicy mogą też nawiązywać połączenia, by uzyskać porady ekspertów.  Platforma ułatwia również organizacjom rolniczym i pozarządowym prowadzenie badań, a także zwiększa szanse na dotarcie do rolników z niezbędną pomocą.

Projekt Farmerline rozpoczął się w 2012, a już 2013 dotarł do ponad 2 000 rolników, co zgodnie z przeprowadzonymi badaniami przełożyło się na zwiększenie ich plonów o 10%, a dochodów – średnio o 20% z każdego hektara. Celem firmy jest dotarcie z inicjatywą do ok. 400 000 rolników do końca 2017 r., co powinno zwiększyć ich dochód o 50%.

 

4. Dobra jakość edukacji
10. Mniej nierówności
BRANŻA: Technologiczna, IT
ORGANIZACJA: Farmerline
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY