DOBRE PRAKTYKI

Śmieci – szansa zamiast problemu

Kłajpeda zaspokaja 40% swojego zapotrzebowania na energię cieplną dzięki spalaniu biomasy pochodzącej z odpadów przemysłowych i komunalnych.

Opis dobrej praktyki

Gospodarka odpadami w Europie to wielkie wyzwanie – państwa unijne muszą stopniowo zmniejszać ilość odpadów biodegradowalnych składowanych na wysypiskach śmieci. Około 65% śmieci to biomasa, która – poprzez spalanie – może dostarczać energii elektrycznej i cieplnej, znacząco zmniejszając emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.

To przykład na to, że każdy problem może stać się szansą na innowacyjny biznes. Tę szansę wykorzystuje fiński koncern energetyczny Fortum, działający m.in. na Litwie. Od 2013 roku mieszkańcy Kłajpedy korzystają z energii pochodzącej ze spalania biomasy pochodzącej z odpadów przemysłowych i komunalnych. Ekologiczne rozwiązanie, które zastąpiło starą, opartą na spalaniu gazu technologię, przyniosło redukcję emisji dwutlenku węgla o 100 tys. ton rocznie. Miasto zyskało tanią, ekologiczną energię cieplną, obniżając jednocześnie koszty zarządzania miejskimi odpadami.

Efektywność energetyczna elektrowni jest bliska 90%, rocznie spala ona 230 000 ton odpadów. Moc elektrowni (50 MW ciepła i 20 MW elektryczności) zaspokaja 40% zapotrzebowania Kłajpedy na energię cieplną.

11. Zrównoważone miasta i społeczności
13. Działania w dziedzinie klimatu
BRANŻA: Energetyczna i paliwowa
ORGANIZACJA: Fortum
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY